Promovendus “Complexiteit van alternatieve bekostiging van zorgaanbieders”

Promovendus “Complexiteit van alternatieve bekostiging van zorgaanbieders”

Geplaatst Deadline Locatie
4 jun 5 jul Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 jul 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bij de afdeling Health Systems & Insurance (HSI) van ESHPM zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe promovendus!

Functieomschrijving

Zou je graag praktijkgericht promotieonderzoek willen doen naar een maatschappelijk relevant thema dat volop in de belangstelling staat? Heb je affiniteit met de gezondheidszorg? En heb je een relevante universitaire master afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van (gezondheids)economie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of organisatiewetenschappen? Bij de afdeling Health Systems & Insurance (HSI) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe promovendus die vanuit een multidisciplinair perspectief onderzoek wil gaan doen naar de complexiteit van alternatieve bekostiging van zorgaanbieders.

Nederland staat voor de uitdaging om de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zonder in te leveren op kwaliteit. Hiervoor is het nodig dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet, bijvoorbeeld door goed samen te werken en zorg waar mogelijk te verplaatsen van ziekenhuizen naar huisartsen. Via landelijke initiatieven zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt getracht hieraan bij te dragen. Een belangrijke pijler binnen deze initiatieven is het beter laten aansluiten van de financiële prikkels in de bekostiging van zorgaanbieders (microniveau) op de overkoepelende doelen (kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid) van het zorgssysteem als geheel. Er bestaat brede consensus dat dit momenteel nog onvoldoende het geval is. De huidige bekostiging is bijvoorbeeld nog te vaak volumegedreven en bemoeilijkt sector- en domeinoverstijgende samenwerking en preventie. Hervorming in de richting van alternatieve bekostigingsvormen (zoals shared savings, bundelbekostiging en populatiebekostiging) is dus noodzakelijk. Alternatieve bekostiging is dan ook een ‘hot topic’ en zal dat de komende jaren ook zeker blijven. De ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging komt in de praktijk echter maar moeizaam op gang. Er wordt weliswaar geëxperimenteerd, maar veelal stranden deze initiatieven vroegtijdig en blijven ze kleinschalig. Dat wil zeggen, beperkt in omvang en gericht op slechts één zorgaanbieder, deelsector of domein. Het van de grond krijgen van alternatieve bekostiging blijkt dus een ingewikkelde opgave en om verder te komen is meer inzicht in dit complexe proces van ontwikkeling en implementatie noodzakelijk.

Het doel van dit vierjarige promotieonderzoek (bij 1,0 fte) is om diepgaand inzicht te krijgen in wat het ontwikkelen en implementeren van alternatieve bekostiging zo uitdagend en complex maakt. Zowel binnen specifieke deelsectoren van de gezondheidszorg (zoals in de huisartsenzorg), als in een sector- of domeinoverstijgende setting. Door beter te begrijpen wat wel en niet werkt, onder welke omstandigheden, en waarom, kunnen beleidsmakers en andere belanghebbenden in de toekomst betere beslissingen nemen bij het ontwikkelen en implementeren van alternatieve bekostiging. En daarmee indirect een belangrijke bijdrage leveren aan de houdbaarheid van het zorgstelsel.

Dit toegepast wetenschappelijke promotieonderzoek zal voornamelijk kwalitatief van aard zijn en zal gebruikmaken van diverse onderzoeksmethoden, zoals interviews, focusgroepen, Q-methodologie en de Delphi-methode. Het is de expliciete bedoeling om beleidsrelevant en praktijkgericht onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij initiatieven met alternatieve bekostiging uit de praktijk, en door bestaande en nieuwe connecties met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgaanbieders te benutten.

Functie-omschrijving
Als promovendus bij de sectie HSI van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak die jaarlijks ongeveer 15% van je werktijd in beslag zal nemen. Dit betreft de inzet als werkgroepdocent en afstudeercoach/begeleider bij ons onderwijs voor de studenten van de bachelor “Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG” en de premaster “Gezondheidswetenschappen, BMG”. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door bijvoorbeeld het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van (inter-)nationale congressen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie is vereist dat je:
 • (bijna) een relevante universitaire master met uitstekende resultaten hebt afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van (gezondheids)economie, gezondheidswetenschappen, geneeskunde of organisatiekunde
 • geïnteresseerd bent in de organisatie en bekostiging van gezondheidszorg
 • ervaring hebt met wetenschappelijk onderzoek doen, bereid bent je op dit vlak te ontwikkelen en enthousiast wordt van kwalitatieve onderzoeksmethoden
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden hebt
 • over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren
 • gestructureerd en zorgvuldig werkt en proactief en stressbestendig bent; en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: in totaal 4 jaar.

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. Startdatum: in overleg.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.770,- waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.539,- bruto per maand in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen.

Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
ESHPM is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. Bij ESHPM zijn verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde samengebracht. De multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek, net als de nauwe verbinding met het beleid en en het zorgveld.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle Building op campus Woudestein van de Erasmus University Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren 1600 studenten en werken 200 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM.

Afdeling

De promovendus wordt binnen ESHPM aangesteld bij de sectie HSI, een relatief kleine sectie met circa 20 medewerkers. Het onderwijs en onderzoek van HSI is primair gericht op vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Prominente onderwerpen zijn onder andere de vormgeving en effecten van bekostigingssystemen van zorgaanbieders, risicoverevening, het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden, en marktordening in de zorgsector. Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.

Afdeling
De promovendus wordt begeleid door dr. Daniëlle Cattel en dr. Frank Eijkenaar (respectievelijk universitair docent en universitair hoofddocent bij de sectie HSI) en meer op afstand door prof.dr. Marco Varkevisser (hoogleraar en leider van de sectie HSI). Daniëlle Cattel en Frank Eijkenaar zijn verbonden aan BUNDLE, het Expertisecentrum Alternatieve Bekostiging in de Zorg. BUNDLE is een samenwerkingsverband tussen ESHPM en de Health Campus Den Haag en heeft als hoofddoel wetenschappelijke kennis op het gebied van alternatieve bekostiging beter te laten landen in de praktijk. Daartoe ondersteunt BUNDLE zorgpartijen bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van alternatieve bekostigingsmodellen. Meer informatie is te vinden op de LinkedIn pagina van BUNDLE.

Specificaties

 • PhD
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 3928

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou