Hoogleraar bijzondere leerstoel Transdisciplinair Waterrecht

Hoogleraar bijzondere leerstoel Transdisciplinair Waterrecht

Geplaatst Deadline Locatie
4 jun 23 jun Utrecht
Het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit REBO zoekt een bijzonder hoogleraar Transdisciplinair waterrecht vanwege de Stichting Schilthuisfonds.

Functieomschrijving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO), het departement Rechtsgeleerdheid en de Stichting Schilthuisfonds investeren in de versterking van het onderwijs en onderzoek op het gebied van het waterrecht. De bijzondere leerstoel Transdisciplinair waterrecht is ingesteld vanwege de doelstelling van de Stichting Schilthuisfonds: het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het waterrecht en de waterstaatsgeschiedenis.

Wat ga je doen?
Als leerstoelhouder word je geacht essentieel bij te dragen aan onderwijs en onderzoek op het terrein van het waterrecht. Meer in het bijzonder gaat het om de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk, zoals die vorm kan worden gegeven onder de Omgevingswet die in 2024 in werking getreden is. Het is van meerwaarde dat studenten en onderzoekers makkelijk verbinding kunnen leggen met de praktijk van het waterbeheer, naast het theoretisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De samenleving staat vanwege klimaatverandering en een groot aantal samenhangende noodzakelijke transities in de leefomgeving voor grote uitdagingen, die alleen met voldoende voeling van de praktijk in samenwerking met de wetenschap kunnen worden opgelost. De leerstoel richt zich vooral op het verrichten van onderzoek en het verzorgen van juridisch bachelor-, master- en postacademisch onderwijs over actuele vraagstukken van waterrecht en de wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Als leerstoelhouder draag je bij aan de volgende activiteiten:
 1. op inspirerende wijze en vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke positie vorm en inhoud geven aan de leerstoel voor zowel onderzoek als onderwijs in alle fasen van de opleiding (bachelor, master en PhD), als ook executive onderwijs;
 2. het entameren, ontwikkelen en verrichten van (internationaal) aansprekend onderzoek binnen het departementale onderzoeksprogramma Water en Duurzaamheid;
 3. een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het multidisciplinair en transdisciplinair onderzoek van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) en het strategisch thema Pathways to Sustainability;
 4. het aantrekken en begeleiden van multidisciplinaire en (inter)nationale onderzoeksprojecten in het kader van de tweede en derde geldstroom;
 5. zo mogelijk het bijdragen aan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en medefinanciering van het onderwijs en onderzoek binnen de eigen leerstoel, de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, het UCWOSL en het departement Rechtsgeleerdheid en het leveren van een bestuurlijke bijdrage daaraan.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De beoogde leerstoelhouder:
 • heeft brede kennis van en ervaring op het terrein van het waterrecht, in het bijzonder de doorwerking en toepassing van het Europese en nationale waterrecht in de praktijk;
 • heeft brede kennis van en ervaring met het waterbeheer in Nederland en de verschillende beleidsmatige en bestuurlijke elementen daarvan;
 • is werkzaam in de watersector en beschikt over een relevant nationaal en bij voorkeur ook internationaal netwerk;
 • is in staat om door deze kennis, ervaring en netwerk de wetenschap te verbinden met de dagelijkse praktijk van het waterbeheer en de leerstoel daardoor zichtbaar te maken voor de praktijk;
 • is een actieve verbinder op het binnenbrengen van de praktijk in de wetenschappelijke omgeving en vice versa. Niet alleen in tweede en derde geldstromen, maar ook qua mensen (netwerk) en qua kennis/onderwijs (gastdocenten uit de praktijk);
 • beschikt over goede wetenschappelijke kwalificaties, blijkend uit een proefschrift op het terrein van de leerstoel, (internationale) artikelen en andere gezaghebbende publicaties;
 • beschikt over kennis van en inzicht in het (internationale) wetenschappelijke debat op het terrein van de leerstoel en kan dit verbinden aan de belangrijke thema’s die voor de praktijk relevant zijn. De leerstoelhouder is in staat en bereid om op dit terrein zowel monodisciplinair als multidisciplinair onderzoek te verrichten.

Tot slot beschikt de leerstoelhouder over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een functie voor een periode van vijf jaar met - bij goed functioneren - de optie voor verlenging van nogmaals vijf jaar;
 • een werkweek van 8 uur (0,2 fte) met een bruto maandsalaris van minimaal €6.648,- tot maximaal €9.680,- bij een fulltime dienstverband (schaal H2 van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

U blijft in dienst van uw huidige werkgever.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. De faculteit REBO bevindt zich in het historische centrum van Utrecht.

Rechtsgeleerdheid
‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richten zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen: privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en rechtstheorie, alsmede internationaal en Europees recht.

Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

De leerstoel is ingebed bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en zal meer in het bijzonder een plaats krijgen binnen de leerstoelgroep Europees en nationaal waterrecht. Binnen de afdeling wordt tussen de verschillende leerstoelgroepen (Staatsrecht, Rechtstheorie, Bestuursrecht, Omgevingsrecht) nauw samengewerkt.

Additionele informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: prof. Marleen van Rijswick (h.vanrijswick@uu.nl) of Piet-Hein Daverveldt, voorzitter Stichting Schilthuisfonds (pdaverveldt@hhdelfland.nl).

Het structuurrapport van de leerstoel is opvraagbaar bij Drs. Babette Berrocal Vargas-van den Brink, E-mail: b.p.m.berrocalvargas-vandenbrink@uu.nl, Tel. 06 38 32 58 60.

Wij verzorgen zelf de werving voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Economie; Recht
 • max. 8 uur per week
 • €6648—€9680 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3964

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Janskerkhof 3, 3512BK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Utrecht). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Solliciteer uiterlijk op 23 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).