Promovendus “Evaluatie en verbetering risicoverevening tussen zorgverzekeraars”

Promovendus “Evaluatie en verbetering risicoverevening tussen zorgverzekeraars”

Geplaatst Deadline Locatie
5 jun 30 jun Rotterdam
Bij de afdeling Health Systems & Insurance (HSI) van ESHPM zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe promovendus!

Functieomschrijving

Lijkt het je leuk om praktijkgericht onderzoek te doen naar een maatschappelijk relevant vraagstuk? Heb je affiniteit met de economische aspecten van gezondheidszorg en zorgverzekeringen? En heb je (binnenkort) een relevante universitaire master afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van (gezondheids)economie, econometrie of actuariële wetenschappen? Dan is dit wellicht iets voor jou! Bij de sectie Health Systems and Insurance (HSI) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een nieuwe promovendus die via kwantitatief onderzoek wil bijdragen aan het evalueren en verbeteren van de risicoverevening tussen zorgverzekeraars.

In het Nederlandse zorgstelsel concurreren verzekeraars om de gunst van verzekerden. Concurrentie moet verzekeraars stimuleren om goede zorg in te kopen tegen een gunstige prijs. Om de zorgverzekeringsmarkt goed te laten functioneren wordt ‘risicoverevening’ toegepast. Dit houdt in dat verzekeraars een compensatie ontvangen voor de voorspelbaar hoge zorgkosten van ouderen en chronisch zieken. Hoewel de risicoverevening de afgelopen decennia sterk is verbeterd, zijn er nog steeds belangrijke tekortkomingen. Zo worden bepaalde groepen verzekerden ondergecompenseerd, wat verzekeraars ontmoedigt om voor deze groepen de beste zorg in te kopen. Daarnaast vormt de risicoverevening in bepaalde situaties een belemmering voor preventie en juiste zorg op de juiste plek.

Met dit promotieonderzoek wordt beoogd om via kwantitatief wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de risicoverevening. Hoewel de specifieke invulling in overleg met de promovendus zal worden bepaald, bestaat het onderzoek uit drie pijlers: 1) het ontwikkelen en toepassen van nieuwe maatstaven voor het evalueren van de risicoverevening, 2) het bedenken en evalueren van potentiële verbeteringen van de risicoverevening en 3) het in kaart brengen van de effecten van eerdere aanpassingen van de risicoverevening op het aanbod en de prijsstelling van zorgpolissen. Deze onderzoeksrichtingen zijn niet alleen relevant voor de doorontwikkeling van de Nederlandse risicoverevening, maar ook voor die van de risicoverevening in andere landen met gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars (zoals Duitsland, de Verenigde Staten en Zwitserland).

Voor het onderzoek zijn in ieder geval meerjarige gegevensbestanden beschikbaar met zorgkosten en risicokenmerken van alle mensen met een Zorgverzekering (N > 17 miljoen), informatie uit een gezondheidsenquête (N = 500.000) en informatie uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen (N > 1 miljoen). Deze bestanden kunnen op individuniveau worden gekoppeld. Daarnaast gaan we op zoek naar andere potentieel interessante gegevensbestanden, bijvoorbeeld via de microdatacatalogus van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het promotietraject wordt begeleid door een ervaren team dat al jarenlang veel methodologisch én toegepast onderzoek doet naar risicoverevening en daartoe nauw samenwerkt met diverse stakeholders zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland. Deze promotieplek biedt daarmee toegang tot een breed nationaal beleidsnetwerk. Daarnaast zal de promovendus samenwerken met leden van het internationale “Risk Adjustment Network”, een netwerk van onderzoekers en vereveningsexperts uit onder andere Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Het Risk Adjustment Network heeft als doel om internationaal inzichten en ervaringen uit te wisselen op het terrein van risicoverevening en om een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Functie-omschrijving
Als promovendus bij de sectie HSI van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek en daarover publiceren. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak die jaarlijks ongeveer 15% van je werktijd in beslag zal nemen. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet als werkgroepdocent of afstudeercoach/begeleider in onze bacheloropleiding “Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG”. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door bijvoorbeeld het volgen van relevante cursussen, het bezoeken van (inter-)nationale congressen en deelname aan bijeenkomsten van het Risk Adjustment Network.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie is vereist dat je:
 • (uiterlijk 1 september 2024) beschikt over een relevante universitaire master die je met uitstekende resultaten hebt afgerond, bijvoorbeeld op het gebied van (gezondheids)economie, econometrie of actuariële wetenschappen;
 • geïnteresseerd bent in de economische aspecten van gezondheidszorg en zorgverzekeringen;
 • ervaring hebt met kwantitatieve onderzoeksmethoden, bereid bent je op dit vlak verder te ontwikkelen en enthousiast wordt van het werken met grote microdatabestanden;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden hebt;
 • over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren;
 • gestructureerd en zorgvuldig werkt en proactief en stressbestendig bent; en
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: in totaal 4 jaar.

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. De beoogde startdatum is 1 september 2024.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.770,- waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.539,- bruto per maand in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen.

Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
ESHPM is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. Bij ESHPM zijn verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde samengebracht. De multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek, net als de nauwe verbinding met het beleid en en het zorgveld.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle Building op campus Woudestein van de Erasmus University Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren 1600 studenten en werken 200 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM.

Afdeling

De promovendus wordt binnen ESHPM aangesteld bij de sectie HSI, een relatief kleine sectie met circa 20 medewerkers. Het onderwijs en onderzoek van HSI is primair gericht op vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Prominente onderwerpen zijn onder andere de vormgeving en effecten van bekostigingssystemen van zorgaanbieders, risicoverevening, het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden, en marktordening in de zorgsector. Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.

Afdeling
Het promotietraject wordt begeleid door een ervaren team dat al jarenlang veel methodologisch én toegepast onderzoek doet naar risicoverevening en daartoe nauw samenwerkt met diverse stakeholders zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut Nederland. Deze promotieplek biedt daarmee toegang tot een breed nationaal beleidsnetwerk. Daarnaast zal de promovendus samenwerken met leden van het internationale “Risk Adjustment Network” (RAN), een netwerk van onderzoekers en vereveningsexperts uit onder andere Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten. RAN heeft als doel om internationaal inzichten en ervaringen uit te wisselen op het terrein van risicoverevening en om een brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Additionele informatie

Meer weten? Stuur een e-mail naar Richard van Kleef via vankleef@eshpm.eur.nl

Specificaties

 • PhD
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4396

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

We zien je sollicitatie graag uiterlijk zondag 30 juni tegemoet!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

We zien je sollicitatie graag uiterlijk zondag 30 juni tegemoet!

Solliciteer uiterlijk op 30 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).