PhD Het belang van voorpret voor de mentale gezondheid van jongeren (1.0 fte)

PhD Het belang van voorpret voor de mentale gezondheid van jongeren (1.0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
6 jun 27 jun Groningen
Wij zijn op zoek na

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een zeer gemotiveerde en gekwalificeerde PhD kandidaat voor het vierjarige project “Het belang van voorpret voor de mentale gezondheid van jongeren: een studie naar dagelijkse mechanismen en mogelijkheden voor interventie”.

Voorpret is het enthousiasme of positieve gevoel dat je krijgt wanneer je naar iets prettigs uitkijkt, voordat de gebeurtenis plaatsvindt (‘reward anticipation’). In EMA (Ecological Momentary Assessment) studies wordt dit gemeten door deelnemers regelmatig in real-time - meestal via smartphones - te vragen naar hun verwachte positieve emoties met betrekking tot aankomende gebeurtenissen. Voorpret speelt een sleutelrol in de veerkracht en mentale gezondheid van jongeren, omdat het als buffer kan dienen tegen negatieve emoties en sombere gedachten. Het is daarom van cruciaal belang om de onderliggende mechanismen van voorpret beter te begrijpen, zodat het gericht kan worden ingezet in interventies.

In dit project onderzoeken we door middel van verschillende methoden (triangulatie) hoe verschillen in voorpret gerelateerd zijn aan de veerkracht en mentale gezondheid van jongeren en ontwikkelen we gerichte interventies om hun welzijn en weerbaarheid te versterken. We streven ernaar de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

1. Welke factoren beïnvloeden voorpret?
2. In hoeverre kan voorpret negatieve emoties van jongeren bufferen tijdens stressvolle gebeurtenissen in het lab en in het dagelijks leven?
3. Hoe verhouden individuele verschillen in voorpret zich tot de lange termijn mentale gezondheid van jongeren, zowel in de algemene populatie als in (sub)klinische populaties?
4. Wat is het effect op mentale gezondheid van een interventie die gericht is op het verbeteren van voorpret?

Om deze vragen te beantwoorden, zal de PhD kandidaat een systematisch literatuuronderzoek uitvoeren, bestaande datasets analyseren en nieuwe studies ontwerpen en uitvoeren, in zowel het lab als in real-life settings. Hierbij vindt dataverzameling plaats onder jongeren met en zonder mentale gezondheidsproblemen, in nauwe samenwerking met geestelijke gezondheidsinstellingen, zoals Accare.

De taken van de PhD kandidaat zijn:

- Het genereren van wetenschappelijk relevante kennis die resulteert in een proefschrift in lijn met de doelstellingen en vereisten van het project.
- Het opzetten van een gecombineerde EMA-/labstudie, evenals een interventiestudie.
- Het analyseren van bestaande longitudinale data.
- Initiëren en coördineren van de werving van extra deelnemers met behulp van bestaande data-infrastructuren.
- De resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften.
- De onderzoeksresultaten presenteren aan collega-wetenschappers.
- Onderwijstaken, zoals het begeleiden van bachelor/master scripties of het ondersteunen van een cursus voor studenten in het Honours-programma.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via https://www.rug.nl/gmw/

Het huidige project is een samenwerking tussen de basiseenheden Theory and History of Education (dr. Vera Heininga) en Child and Family Welfare (prof. Anna Lichtwarck-Aschoff) van de afdeling Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde, en de basiseenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie van de afdeling Psychologie (prof. Maaike Nauta en dr. Elise Bennik).

Het onderzoek is ingebed in het onderzoeksnetwerk Experimentele psychopathologie (EPP): https://epp-research.eu/

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

- Een (research) masterdiploma in (Klinische) Psychologie, Pedagogische Wetenschappen of een verwante discipline.
- Motivatie en potentieel om in hoogwaardige peer-reviewed internationale publicaties te publiceren.
- Uitstekende Engelse academische mondelinge en schrijfvaardigheden.
- Voldoende vaardigheid in het Nederlands (zowel gesproken als in geschrift).
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
- Goede organisatorische vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Wij bieden jou conform de cao Nederlandse Universiteiten

- Een salaris van € 2.770 bruto per maand in het eerste jaar van de aanstelling, stijgend tot € 3.539 bruto per maand in het vierde jaar bij een fulltime functie. De functie is ingeschaald conform het Universitair Functieordenen (UFO) systeem; het UFO-profiel is PhD kandidaat.
- Een vakantietoeslag van 8% bruto jaarinkomen en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
- Aantrekkelijke secundaire en marktconforme arbeidsvoorwaarden.
- Een tijdelijke aanstelling van 1.0 FTE voor een periode van vier jaar. Je wordt eerst aangesteld voor een periode van 1 jaar. Na een resultaat-en ontwikkelingsgesprek eind van dit jaar wordt het contract verlengd voor de resterende periode van 3 jaar.

Beoogde startdatum: tussen 1 september 2024 en 1 januari 2025

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • max. €3539 per maand
  • Universitair
  • V24.0327

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan door uiterlijk 28 juni 2024 een sollicitatiebrief en curriculum vitae in te dienen. Alleen inzendingen via het sollicitatieformulier worden in behandeling genomen.

De selectiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 1 juli of dinsdagmiddag 2 juli 2024. Een presentatie of opdracht kan onderdeel zijn van het selectieproces.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan door uiterlijk 28 juni 2024 een sollicitatiebrief en curriculum vitae in te dienen. Alleen inzendingen via het sollicitatieformulier worden in behandeling genomen.

De selectiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 1 juli of dinsdagmiddag 2 juli 2024. Een presentatie of opdracht kan onderdeel zijn van het selectieproces.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 27 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).