Promovendus Biodiversiteitsherstel en klimaatverandering in grasland

Promovendus Biodiversiteitsherstel en klimaatverandering in grasland

Geplaatst Deadline Locatie
17 jun 15 aug Utrecht
Ben jij een gedreven PhD kandidaat die wil bijdragen aan biodiversiteitsherstel en weerbaarheid tegen klimaatverandering door multi-functioneel graslandbeheer?

Functieomschrijving

Wij zoeken een gedreven PhD kandidaat die wil bijdragen aan biodiversiteitsherstel en klimaatrobuustheid van natuurgebieden door multifunctioneel graslandbeheer.

Wat ga je doen?
Je gaat promotieonderzoek doen binnen het door NWO gefinancierde project COMBINED: Combatting biodiversity loss and improving climate change resilience through evidence-based, integrated, and adaptive landscape governance in the Netherlands. In dit project onderzoeken we hoe nieuwe vormen van landschapsbeheer kunnen bijdragen aan meer klimaatrobuuste landschappen en tegelijkertijd aan biodiversiteitsherstel. In COMBINED werken 24 maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen. COMBINED beoogt nieuwe inzichten en tools te genereren voor grasland, bos, en stedelijke landschappen.

Jouw onderzoek richt zich op graslanden die beheerd worden door de melkveehouderij. Deze graslanden beslaan ongeveer 30% van het Nederlandse grondoppervlak en zijn daarmee van groot landschappelijk belang. Ze worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend beheerd voor één functie (zuivelproductie) op basis van voornamelijk één grassoort (Engels raaigras). De huidige vorm van graslandbeheer is zeer productief, maar ook gevoelig voor droogte. Bovendien heeft de intensieve melkveehouderij geleid tot een aanzienlijke afname van biodiversiteit in graslanden en aangrenzende natuurgebieden, door onder andere stikstofuitstoot en verlaagde grondwaterpeilen. Experimenteel bewijs toont aan dat een hogere plantendiversiteit in graslanden bijdraagt aan een betere weerbaarheid tegen klimaatextremen, waaronder droogte, evenals aan biodiversiteitsherstel en verbetering van milieu- en landschapskwaliteit.

In een team van drie promovendi en hun begeleiders vanuit diverse disciplines ga je in samenwerking met belanghebbenden onderzoeken welke graslandplantensamenstellingen en beheervormen maximaal kunnen bijdragen aan klimaatrobuuste landschappen en biodiversiteitsherstel. We onderzoeken ook wat dit oplevert voor boeren en andere belanghebbenden, wat hen mogelijk weerhoudt van overschakelen naar multifunctioneel graslandbeheer, en welke vormen van beleid en sturing door overheden en het bedrijfsleven nodig zijn voor een grootschalige omschakeling. Inzichten worden vertaald naar ‘best practices’ en tools voor multifunctioneel graslandbeheer door boeren, Key Performance Indicatoren voor beleid en beloningssystemen, en beleidsaanbevelingen voor overheden op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Jij gaat je richten op de potentie van multifunctioneel graslandbeheer om verschillende functies tegelijk te vervullen. Je gaat onderzoeken of verhoging van de plantendiversiteit in graslanden in de melkveesector bijdraagt aan het herstel van insecten en vogels in die graslanden, aan de weerbaarheid tegen klimaatextremen (met name droogte), en aan voedselproductie. Daarbij besteed je speciale aandacht aan mogelijke synergie en/of trade-offs tussen deze verschillende functies. Je onderzoek leidt tot concrete aanbevelingen voor graslandbeheer aan boeren en andere graslandbeheerders. Tijdens dit onderzoek zal je veel veldwerk doen in boerengrasland. Boeren worden actief bij het project betrokken gedurende het hele onderzoek.

Dit project wordt begeleid door Dr. Yann Hautier (Universiteit Utrecht), Dr. Agnes van den Pol-van Dasselaar (AERES Hogeschool) en Prof. Dr. Merel Soons (Universiteit Utrecht). Binnen COMBINED kan je samenwerken met een heel team van experts in klimaatrobuuste landschappen en biodiversiteitsherstel.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De ideale kandidaat:
 • Heeft een mastergraad in de ecologie, plantenwetenschappen, milieukunde of in een andere relevante wetenschappelijke discipline met een specialisatie op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en/of duurzame landbouw;
 • Heeft ervaring met empirisch onderzoek, bij voorkeur met concrete veldwerkervaring;
 • Heeft kennis van de Nederlandse (of Europese) flora en fauna;
 • Heeft kennis van en ervaring met het toepassen van wetenschappelijke onderzoeksmethodes in het veld, evenals dataverwerking en analysemethodes in R;
 • Heeft ervaring met en vindt het aantrekkelijk om te werken in een interdisciplinair team, waarin niet alleen wordt samengewerkt met wetenschappers, maar ook met boeren en andere experts;
 • Is een proactief, intrinsiek gemotiveerd persoon en vindt het belangrijk om bij te dragen aan grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaatrobuustheid en biodiversiteitsherstel;
 • Heeft affiniteit met het leggen van verbindingen met de praktijk vanuit het onderzoek;
 • Beheerst de Nederlandse taal op C1-niveau (excellent), gezien de beoogde interactie met boeren, overheden en andere stakeholders, zowel voor dataverzameling als kennisdeling;
 • Beheerst het Engels op C1-niveau (excellent), zowel in spraak als op schrift.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een positie voor één jaar, met een verlenging tot in totaal vier jaar na een succesvolle beoordeling in het eerste jaar, met de specifieke intentie dat het binnen deze periode resulteert in een doctoraat;
 • een werkweek van 28 tot 40 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.770,- tot maximaal € 3.539,- bij een fulltime dienstverband (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. De focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Jij komt te werken bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze faculteit bestudeert de Aarde: van de aardkern tot het aardoppervlak, inclusief het ruimtelijke en fysieke gebruik ervan door de mens – en altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Met 3.400 studenten (bachelor en master) en 720 stafleden vormt de faculteit en sterke en uitdagende organisatie. De faculteit Geowetenschappen bestaat uit 4 departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Fysische Geografie en Duurzame Ontwikkeling.

Het Copernicus Institute of Sustainable Development maakt deel uit van de faculteit Geowetenschappen. Bij het Copernicus Instituut is het ons doel om een positieve impact te hebben op de transitie naar een duurzame toekomst. Het Copernicus Instituut heeft in 2021 een uitstekende onderzoeksevaluatie gehad en is er trots op zijn leidende positie in nationaal en internationaal duurzaamheidsonderzoek te behouden en nieuwe, internationaal georiënteerde onderwijsprogramma's te ontwikkelen.

De onderzoeker zal worden ingebed in de Environmental Sciences Sectie van het laatstgenoemde departement en nauw samenwerken met het Departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen en AERES Hogeschool.

Additionele informatie

Neem voor meer informatie contact op met Dr. Yann Hautier via y.hautier@uu.nl, Correspondentie graag in het Engels.

Wij verzorgen zelf de werving voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Natuurwetenschappen
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4005

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Princetonlaan 8a, 3584CB, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Utrecht). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur ons dan via de sollicitatieknop je cv en voeg daar een motivatiebrief van maximaal één pagina aan toe. We vragen je om deze documenten in het Engels aan te leveren. Vermeld in je cv expliciet je afstudeeropdrachten en de behaalde cijfers.

Daarnaast verzoeken we je om de volgende documenten bij te voegen:
 • Bewijs van diploma('s) (Master’s niveau)
 • Contactgegevens van 2 referenten

De positie is beschikbaar vanaf 1 november 2024. We hopen dat alle drie de PhD-studenten tegelijkertijd kunnen starten.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek worden hierover op 30 augustus geïnformeerd. Deze gesprekken staan gepland op donderdag 5 september vanaf 11:30 uur. Een tweede ronde interviews is gepland op maandag 30 september in de middag.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur ons dan via de sollicitatieknop je cv en voeg daar een motivatiebrief van maximaal één pagina aan toe. We vragen je om deze documenten in het Engels aan te leveren. Vermeld in je cv expliciet je afstudeeropdrachten en de behaalde cijfers.

Daarnaast verzoeken we je om de volgende documenten bij te voegen:
 • Bewijs van diploma('s) (Master’s niveau)
 • Contactgegevens van 2 referenten

De positie is beschikbaar vanaf 1 november 2024. We hopen dat alle drie de PhD-studenten tegelijkertijd kunnen starten.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek worden hierover op 30 augustus geïnformeerd. Deze gesprekken staan gepland op donderdag 5 september vanaf 11:30 uur. Een tweede ronde interviews is gepland op maandag 30 september in de middag.

Solliciteer uiterlijk op 15 aug 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).