Hoogleraar Grondrechten

Hoogleraar Grondrechten

Geplaatst Deadline Locatie
6 jul 15 sep Utrecht
Wil jij als leerstoelhouder bijdragen aan de bestaande sterke positie van de UU op het terrein van grondrechten en deze continueren en uitbreiden?

Functieomschrijving

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Rechtsgeleerdheid willen de bestaande sterke positie van de UU op het terrein van grondrechten continueren en uitbreiden. De leerstoel Grondrechten richt zich vooral op het verrichten van onderzoek en het verzorgen van juridisch onderwijs over grondrechten.

Wat ga je doen?
Grondrechten (ook vaak fundamentele rechten of mensenrechten genoemd) staan erg in de belangstelling omdat zij enerzijds als fundamenteel worden beschouwd, maar anderzijds beperkt kunnen worden op voorwaarde van een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Hoewel het belang van deze basisrechten de afgelopen decennia duidelijk is toegenomen, staan zij ook in toenemende mate onder druk, zowel in Nederland als daarbuiten. Denk daarbij aan de coronapandemie, uitdagingen inzake asiel- en migratiebeleid, institutionele discriminatie, de klimaatcrisis, terrorisme, oorlog en digitalisering.

Grondrechten als wezenlijk onderdeel van de democratische rechtsstaat zijn aldus geen rustig bezit. Door de toegenomen horizontale werking van grondrechten, spelen zij in toenemende mate ook een belangrijke rol in privaatrechtelijke verhoudingen. Daarnaast geldt bij grondrechten bij uitstek dat ze op een veelzijdige manier worden gereguleerd. Grondrechten vormen daarmee een uitermate belangrijk en complex voorwerp van onderwijs en onderzoek, dat bij uitstek de multidimensionale aanpak vereist waar Rechtsgeleerdheid in Utrecht voor staat.

Als leerstoelhouder houd je je onder meer met de volgende activiteiten bezig:
 1. op inspirerende wijze en vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke positie vorm en inhoud geven aan de leerstoel voor onderwijs in alle fasen van de opleiding (bachelor – m.i.v. honourscollege –, master en PhD), alsook postacademisch onderwijs;
 2. het entameren, ontwikkelen en uitvoeren van nationaal en internationaal aansprekend onderzoek op het terrein van grondrechten; het begeleiden van (buiten)promovendi;
 3. het leveren van een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het universitaire strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen;
 4. verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit en medefinanciering van het onderwijs en onderzoek binnen de eigen leerstoel; het aantrekken en begeleiden van multidisciplinaire en (inter)nationale onderzoeksprojecten in het kader van de tweede en derde geldstroom (o.a. EU en NWO);
 5. het vanuit een open wetenschappelijke blik duiden van nieuwe ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, die relevant zijn voor het vakgebied en het actief geven van vorm en inhoud aan discussies over deze ontwikkelingen.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De beoogde leerstoelhouder:
 • beschikt over uitstekende wetenschappelijke kwalificaties, blijkend uit een proefschrift en gezaghebbende (internationale) publicaties, op het terrein van grondrechten, met name op het kruisvlak van het nationale niveau enerzijds en het Europees en internationale niveau anderzijds;
 • beschikt over zeer goede contactuele eigenschappen, is een teamspeler en een initiatiefrijke autoriteit binnen de academische netwerken op het terrein van de leerstoel, die zeer goede bestuurlijke, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten heeft en bereid is om deze aan te wenden op de onderscheiden bestuurlijke niveaus;
 • is in staat zowel monodisciplinair als multidimensionaal onderzoek te verrichten, heeft geparticipeerd in Europees juridisch, empirisch en/of rechtsvergelijkend onderzoek;
 • heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van promotieonderzoek en beschikt over het vermogen om jonge onderzoekers te enthousiasmeren en te stimuleren;
 • is in staat om kansrijke aanvragen in de tweede en derde geldstroom te ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende onderzoeksprogramma’s en onderzoeken tot een goed einde te brengen;
 • beschikt aantoonbaar over goede didactische kwaliteiten (BKO en SKO of vergelijkbare kwalificaties en goede studentevaluaties), en is zeer goed in staat onderwijs te verzorgen op het gebied van de leerstoel, zowel voor Nederlandse als internationale studenten;
 • beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een functie voor in eerste instantie de duur van 12 maanden. Bij goed functioneren word je een vast dienstverband aangeboden na het verstrijken van deze termijn. Indien je benoeming tot hoogleraar na de tijdelijke benoemingsperiode van vijf jaar onverhoopt niet wordt omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd, blijft een vast dienstverband mogelijk in een UHD functie;
 • een werkweek van 36 tot 40 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 7.405,- tot maximaal € 11.686,- bij een fulltime dienstverband (schaal H2, H1 van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. De faculteit REBO bevindt zich in het historische centrum van Utrecht.

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richten zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen: privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en rechtstheorie, alsmede internationaal en Europees recht.

Het departement Rechtsgeleerdheid wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

Additionele informatie

Neem voor meer informatie contact op met Prof. Jurgen Goossens (hoogleraar staatsrecht en voorzitter van de afdeling staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie) via j.goossens@uu.nl.

Het structuurrapport van de leerstoel is opvraagbaar bij Drs. Babette Berrocal Vargas-van den Brink, via b.p.m.berrocalvargas-vandenbrink@uu.nl of (06) 38 32 58 60.

Wij verzorgen zelf de werving voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Economie; Recht
 • 36—40 uur per week
 • €7405—€11686 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4048

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Janskerkhof 3, 3512BK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Utrecht). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Solliciteer uiterlijk op 15 sep 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).