Universitair docent kunstgeschiedenis (0,3 fte)

Universitair docent kunstgeschiedenis (0,3 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
22 jun 16 jul Leidschendam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jul 2017).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als tijdelijk universitair docent verzorgt u onderwijs in de moderne kunst in de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen en masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. In de bacheloropleiding bent u mede begeleider van de cursus ‘Kabinetten, galerijen en musea’ en de daaraan gekoppelde cursus ‘Onderzoek en analyse’, en helpt u mee aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire cursus ‘Migratie’. In de masteropleiding bent u medebegeleider van de cursus ‘Kunsthistorisch ordenen. Orde en rangorde in geschiedschrijving en museale presentatie’ en begeleidt u scripties op het gebied van de moderne kunst. Voor meer informatie over de cursussen, zie www.ou.nl > Studieaanbod > Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen en Master Kunst- en Cultuurwetenschappen.

De functie is even eventueel te combineren met die van de vacature van: FAC/CenR/17040

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent gepromoveerd op het gebied van de Kunstgeschiedenis met specialisatie op het terrein van de kunst uit de moderne periode. U heeft ervaring met het geven van universitair bachelor- en masteronderwijs. Daarnaast heeft ervaring met het werken in een digitale leeromgeving en heeft u een aantoonbare interdisciplinaire oriëntatie. U bent in staat om in teamverband te werken, beschikt over organisatorisch talent en uitstekende communicatievaardigheden. U bent in bezit van de BKO (Basis Kwalificaties Onderwijs) of hebt de bereidheid de nodige stappen te zetten tot het behalen ervan.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: , tijdelijk voor de periode van 12 maanden.

Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.757,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten.
Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken 531 medewerkers (fte). De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek en zo wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in profielonderzoek op het gebied van onderwijskunde en onderwijstechnologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de website. 

Afdeling

Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) is ontstaan door de samenvoeging van de faculteiten Cultuurwetenschappen en Rechtswetenschappen. Het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen is verantwoordelijk voor een wetenschappelijke opleiding Algemene Cultuurwetenschappen en bevat vier hoofdgebieden, te weten: Geschiedenis, Letterkunde, Filosofie en Kunstgeschiedenis. Het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen verzorgt een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid en een hbo-opleiding Rechten. Rechtswetenschappen kent vier hoofdgebieden: het privaatrecht, het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het internationaal & Europees recht. De faculteit wordt ondersteund door een faculteitsbureau. 

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • Taal en cultuur
  • max. 11.4 uur per week
  • Gepromoveerd
  • FAC/CenR/17039

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Overgoo 13, 2266 JZ, Leidschendam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou