Hoogleraar/Universitair Hoofddocent Internationaal en Transnationaal Privaatrecht (0,50-1,00 fte)

Hoogleraar/Universitair Hoofddocent Internationaal en Transnationaal Privaatrecht (0,50-1,00 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
4 okt 22 okt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 okt 2017).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University nodigt kandidaten uit om te solliciteren op de vacature van Hoogleraar Internationaal en Transnationaal Privaatrecht (0,50-1,00 fte).
Nadrukkelijk nodigen wij ook kandidaten uit te solliciteren die in staat zijn om binnen vijf jaar door te groeien in een Tenure Track van Universitair Hoofddocent tot Hoogleraar.

Functieomschrijving

 • het dragen van verantwoordelijkheid voor, en het verzorgen van on­derwijs in, vakken op het terrein van het internationaal privaatrecht en de rechtsvergelijking in bachelor- en masterfase;
 • het leiden en doen van innovatief onderzoek op het gebied van het internationaal en/of transnationaal privaatrecht;
 • het begeleiden van wetenschappelijke staf en promovendi;
 • het verrichten van voorkomende bestuurlijke activiteiten;
 • het verwerven van tweede- en derde geldstroom onderzoek.

De omschrijving van de leeropdracht is ‘Internationaal en transnationaal privaatrecht.’ De beoogde kandidaat ontvangt hiermee een breed mandaat om zich, vanuit zijn/haar specifieke expertise, bezig te houden met de gevolgen van Europeanisering en globalisering voor het IPR of voor het materiële privaatrecht. Dit kan vanuit specifieke deskundigheid op het terrein van het algemeen vermogensrecht, het ondernemingsrecht, het familierecht of het procesrecht.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

De te benoemen kandidaat dient:

 • gepromoveerd te zijn en ruime onderzoekservaring te hebben op het terrein van het internationaal privaatrecht en de rechtsvergelijking, alsmede aantoonbare belangstelling te hebben voor onderzoek op het terrein van het transnationaal privaatrecht;
 • in staat te zijn op enthousiasmerende wijze leiding te geven aan onderwijs en onderzoek;
 • ervaring te hebben met het verwerven van tweede- en/of derde geldstroomonderzoek;
 • ervaring te hebben met de begeleiding van promovendi;
 • ruime ervaring te hebben met doceren en publiceren in het Engels;
 • te beschikken over relevante nationale en internationale studie- of werkervaring;
 • bereid en in staat te zijn om bestuursfuncties te vervullen;
 • te beschikken over een breed netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO van de Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). Een passend salarisaanbod zal tijdens de selectieprocedure worden gedaan.
Een geschikte kandidaat bieden wij een tijdelijk contract als Hoogleraar voor een periode van vijf jaar voor 0,50-1,00 fte, met uitzicht op een vast dienstverband als Hoogleraar na die periode.

Nadrukkelijk nodigen wij ook kandidaten uit te solliciteren die in staat zijn om binnen vijf jaar door te groeien in een Tenure Track van Universitair Hoofddocent tot Hoogleraar.

Het bruto salaris zal afhangen van ervaring en kwalificaties en is maximaal € 7.766,00 per maand (salarisschaal H2, van de cao-NU).

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Maastricht University is een universiteit met een sterk internationaal profiel. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid legt een sterke nadruk, zowel in onderwijs als onderzoek, op internationaal, Europees recht en rechtsvergelijking. De faculteit verzorgt drie bacheloropleidingen (Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en European Law School) en een groot aantal Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen. Het Probleem Gestuurd Onderwijs vormt de grondslag voor de vormgeving van het onderwijs.

http://www.maastrichtuniveristy.nl/

Specificaties

 • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • €5334—€7766 per maand
 • Universitair
 • AT2017.269

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bouillonstraat 3, 6211 LH, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou