Hoogleraar straf- en strafprocesrecht (0,80-1,00 fte)

Hoogleraar straf- en strafprocesrecht (0,80-1,00 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
4 okt 5 nov Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 nov 2017).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University nodigt kandidaten uit om te solliciteren op de vacature van Hoogleraar straf- en strafprocesrecht (0,80-1,00 fte).
Er komt een functie vacant van Hoogleraar straf- en strafprocesrecht (0,80-1,00 fte) bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Functieomschrijving

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University nodigt kandidaten uit om te solliciteren op de vacature van Hoogleraar straf- en strafprocesrecht.

De capaciteitsgroep strafrecht en criminologie verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen: het straf(proces)recht, de criminologie en de rechtspsychologie. De capaciteitsgroep kent naast deeltijd- en bijzonder hoogleraar leerstoelen, drie gewone leerstoelen: twee in het straf(proces)recht en één in de criminologie.

De thans bestaande vacature betreft één van de twee leerstoelen straf(proces)recht. Gelet op het profiel van de vertrekkende hoogleraar wordt bij de invulling van de vacature primair gezocht naar een kandidaat met expertise op het terrein van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht.

 

Taakomschrijving

 • het dragen van verantwoordelijkheid voor, en het verzorgen van on­derwijs in, strafrechtelijke kernvakken in bachelor- en masterfase;
 • het doen van onderzoek op met name het gebied van het (Nederlands, Europees, internationaal en vergelijkend) straf(proces)recht;
 • het begeleiden van wetenschappelijke staf en promovendi;
 • het verrichten van voorkomende bestuurlijke activiteiten;
 • het verwerven van tweede- en derde geldstroom onderzoek.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

De te benoemen kandidaat dient:

 • gepromoveerd te zijn en op het onderzoeksgebied van het straf(proces)recht zijn/haar spo­ren verdiend te hebben, bij voorkeur ook door middel van buitenlandse publicaties;
 • kennis te hebben van het Nederlandse, Europese en internationale straf(proces)recht;
 • in staat te zijn op enthousiasmerende wijze leiding te geven aan onderwijs en onderzoek;
 • belangstelling te hebben voor rechtsvergelijking en Europese aspecten;
 • ervaring te hebben met het verwerven van tweede- en/of derde geldstroomonderzoek;
 • bij voorkeur over enige ervaring te beschikken in de rechtspraktijk;
 • in staat te zijn om ook in het Engels onderwijs te verzorgen;
 • tweetaligheid in onderwijs en onderzoek als een bijzondere uitdaging te zien;
 • te beschikken over relevante nationale en internationale studie- of werkervaring;
 • bereid en in staat te zijn om bestuursfuncties te vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO van de Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). Een passend salarisaanbod zal tijdens de selectieprocedure worden gedaan.
Een geschikte kandidaat bieden wij een tijdelijk contract als Hoogleraar voor een periode van vijf jaar voor 0,80-1,00 fte, met uitzicht op een vast dienstverband als Hoogleraar na die periode.

Het bruto salaris zal afhangen van ervaring en kwalificaties en is maximaal € 7.766,00 per maand (salarisschaal H2, van de cao-NU).

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Maastricht University is een universiteit met een sterk internationaal profiel. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid legt een sterke nadruk, zowel in onderwijs als onderzoek, op internationaal, Europees recht en rechtsvergelijking. De faculteit verzorgt drie bacheloropleidingen (Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht en European Law School) en een groot aantal Nederlandstalige en Engelstalige masteropleidingen. Het Probleem Gestuurd Onderwijs vormt de grondslag voor de vormgeving van het onderwijs.

http://www.maastrichtuniveristy.nl/

Specificaties

 • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Recht
 • 30.4—38 uur per week
 • €5334—€7766 per maand
 • Universitair
 • AT2017.270

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bouillonstraat 3, 6211 LH, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou