Bijzonder Hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie Voor 0.2 fte

Bijzonder Hoogleraar Klinische Godsdienstpsychologie Voor 0.2 fte

Geplaatst Deadline Locatie
8 mrt 22 mrt Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 mrt 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als bijzonder hoogleraar ontwikkelt verricht u in nauwe betrokkenheid op het werkveld onderzoek op de as geestelijke gezondheid – psychische ziekte en richt u zich daarbij op wat religie psychologisch gezien met mensen doet en wat mensen vanuit psychologisch perspectief met religie doen. Ook de theologische doordenking van psychologische fenomenen behoort tot uw onderzoeksveld. U verzorgt daarnaast onderwijs, met name in het masterprogramma Spiritual Care, en u hebt meerdere promovendi onder uw hoede. Naar rato van uw aanstelling hebt u een beperkt aandeel in het bestuurlijke en commissiewerk binnen de faculteit.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

U bent gepromoveerd in het vakgebied, bij voorkeur zowel in de psychologie als de theologie;
•U bent een autoriteit op het onderzoeksgebied van geloof en psychisch functioneren, toegespitst op het domein van de GGZ, zoals blijkt uit uw wetenschappelijke publicaties, optredens als keynote speaker, redactielidmaatschap van wetenschappelijke tijdschriften;
•U heeft bewezen empirische onderzoekservaring, zoals zichtbaar wordt in een ruime hoeveelheid wetenschappelijke publicaties op het terrein van de klinische godsdienstpsychologie;
•U heeft aantoonbare ervaring in het verzorgen van academisch onderwijs en beschikt over de BKO en eventueel de SKO;
•U heeft ervaring in het begeleiden van promovendi en bent in staat om te leiding te geven aan leerstoelgebied en onderzoeksgroep;
•U bent in staat om kennis te delen met het veld van pastoraat en geestelijke verzorging;
•U bent in staat om wetenschappelijke kennis beschikbaar te maken voor het grote publiek en heeft hierin een bewezen trackrecord;
•U heeft goed zicht op het brede palet van christelijke en andere geloofsgemeenschappen;
•U bent overtuigd christen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Het hoogleraarschap kent geen bezoldiging. Wel wordt per jaar een gemaximeerde vergoeding ter beschikking gesteld als tegemoetkoming in de kosten die met de uitoefening van de taken gemoeid zijn.

Afdeling

De Faculteit Godgeleerdheid is hét academische kenniscentrum voor religie in de samenleving. Studenten, docenten en onderzoekers houden zich bezig met de grote vragen in de maatschappij en binnen geloofsgemeenschappen. Ze onderzoeken de religieuze tradities, bronnen en hedendaagse verschijningsvormen. Het ‘engaged scholarship’ van de faculteit uit zich in de samenwerking met overheden en maatschappelijke partners rond thema’s als oorlog en vrede, duurzame ontwikkeling en interreligieuze dialoog. Met tien seminaries voor alle wereldreligies en veel van de stromingen binnen het christendom is het de breedste theologische faculteit wereldwijd.

Werken bij onze faculteit  is meewerken aan excellent onderzoek en onderwijs verbonden met persoonlijk commitment, levensbeschouwelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De faculteit heeft ruim 100 medewerkers.

Binnen de faculteit wordt de bijzondere leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie gevestigd. Deze leerstoel gaat uit van het KICG (Kennisinstituut Christelijke GGZ), een op onderzoek gericht samenwerkingsverband van twee instellingen voor geestelijke gezondheidszorg: De Hoop en Eleos.

Specificaties

  • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
  • Taal en cultuur
  • max. 8 uur per week
  • Gepromoveerd
  • 18079

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou