Directeur Onderwijs

Directeur Onderwijs

Geplaatst Deadline Locatie
18 mrt 4 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) heeft een vacature voor een Directeur onderwijs.

Verantwoordelijkheden

De directeur onderwijs is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van de onderwijsprogramma’s en heeft de bevoegdheid hierover te besluiten. De directeur onderwijs stuurt drie opleidingsdirecteuren aan (BA, MA en Post-graduate-opleiding). Samen met de opleidingsdirecteuren ontwikkelen docententeams de inhoud van het onderwijs.

Daarnaast is de directeur onderwijs voor alle drie de opleidingen verantwoordelijk voor:

 • de vertaling van de eisen en competenties van het raamplan Tandheelkunde en de daarin vermelde eindtermen naar het curriculum;
 • de facultaire onderwijsvisie en het strategisch beleid;
 • de facultaire onderwijsbegroting;
 • de onderwijskwaliteit van de drie opleidingen;
 • de organisatie van het onderwijs;
 • het onderhouden van contacten met het CvB en externe partijen (bijv. met de zusteropleidingen).

De directeur onderwijs stelt jaarlijks een begroting op, gebaseerd op een door de decaan vastgesteld allocatiemodel (het ‘onderwijsverdeelmodel’), dat vervolgens in formatie verdeeld wordt over de secties.

Taken
 • Bewaken van de kwaliteitszorgcyclus en het proces van accreditatie;
 • vaststellen van het opleidingsaanbod;
 • afstemmen programma’s, opleidingen en OER-en;
 • ontwikkelen en vaststellen van onderwijsbeleid in het MT Onderwijs en het Directieteam;
 • toezien op een goede implementatie van onderwijsbeleid;
 • leidinggeven aan en ondersteuning van opleidingsdirecteuren;
 • overleggen met de directeur bedrijfsvoering over onderwijsondersteuning en -middelen;
 • overleggen met de directeur zorg over beleid op het gebied van zorg in onderwijs;
 • verantwoording afleggen d.m.v. het jaarplan en jaarverslag;
 • gezicht van het College, de School en de Postgraduate opleiding in externe vertegenwoordiging en door (inter)nationale profilering.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

De onderwijsdirecteur:

 • is gepromoveerd (in de tandheelkunde of aanverwante gebieden);
 • beschikt over uitstekende onderwijskwaliteiten en het talent om actief vorm te geven aan vernieuwend onderwijs;
 • heeft ervaring met het uitvoeren van leidinggevende en bestuurlijke taken;
 • heeft inzicht in financiële vraagstukken en is vaardig in het beheren van budgetten;
 • is in staat om medewerkers te stimuleren hun bijdragen te leveren als deel van een team;
 • kan creatief omgaan met het oplossen van problemen die centraal staan in de eigen onderwijspraktijk;
 • heeft kennis van bestuurlijke en formele mogelijkheden binnen de onderwijsinstelling;
 • heeft kennis van de specifieke onderwijsproblematiek.

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming is voor 5 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode; bij een aanstelling is e.e.a. in overleg vast te stellen. Wij bieden een moderne, dynamische en maatschappelijke werkomgeving die volop in ontwikkeling is. Het salaris zal liggen tussen de €5.740 (schaal 15) en €8.127 (schaal 16) bruto per maand bij een fulltime aanstelling (38 uur). Voorts biedt ACTA goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een goede pensioenvoorziening en 29 vakantiedagen (bij een fulltime aanstelling).

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

http://www.uva.nl/home

Afdeling

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is het samenwerkingsverband van de Faculteit der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam. ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde. Internationaal gezien is ACTA toonaangevend in onderzoek en onderwijs. Bij ACTA werken circa 500 medewerkers en volgen circa 900 studenten de opleiding Tandheelkunde. Dagelijks levert men aan circa 600 patiënten tandheelkundige zorg.

De eindverantwoordelijkheid voor de onderwijsorganisatie en kwaliteit van het onderwijs van ACTA ligt bij de decaan. De decaan heeft deze taken belegd bij de directeur onderwijs, die daarover verantwoording aflegt aan de decaan.

ACTA heeft één directeur onderwijs, die zowel verantwoordelijk is voor het College als voor de Graduate School en de Post Graduate opleiding (Oral Health Science). De directeur onderwijs maakt deel uit van het Directieteam van ACTA, o.l.v. de decaan (het faculteitsbestuur).

https://www.acta.nl/nl/index.aspx

Specificaties

 • Onderwijs; Leidinggevende functies
 • Gezondheid
 • max. 32 uur per week, tijdelijk
 • €5740—€8127 per maand
 • Universitair
 • 19-168

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Spui 21, 1012 WX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps