4TU

Over 4TU

4TU levert een bijdrage aan het welzijn in Nederland door het versterken, bundelen en maximaal benutten van kennis en creativiteit in de technologiesector. Daarom zetten de vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen zich gezamenlijk in voor versterking en bundeling van technologische kennis van de vier universiteiten met als doel voldoende en goed opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers af te leveren, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek te verrichten en samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven te bevorderen.

Kernwaarden 4TU

Verbinden

4TU verbindt de vier technische universiteiten in Nederland met elkaar. Er zijn vijf gezamenlijke Master of Science opleidingen en de 20 post-Masteropleidingen zijn gebundeld in de 4TU.School for Technological Design. De onderzoeksactiviteiten zijn op thema gebundeld in 4TU.Research Centres. Daarmee verbinden én versterken de drie technische universiteiten hun onderwijs en onderzoek.

Vertegenwoordigen

Door de verbinding en onderlinge versterking van hun onderzoek en onderwijs is de 4TU.Federatie een gesprekspartner voor (Europese) overheden, onderzoeksinstituten en maatschappelijk/politieke organisaties. Onder meer wordt bijgedragen aan het topsectorenbeleid en het techniekpact.

Vernieuwen

Door samenwerking tussen de vier technische universiteiten wordt innovatie en vernieuwing van onderzoek en onderwijs gestimuleerd. Vijf vernieuwingsprogramma's zijn sinds 2006 uitgevoerd door -toen nog- 3TU.Centres of Excellence. Daarnaast houdt het Data Centre zich bezig met het stimuleren van beleid en het ontwikkelen van methoden, voor open access data. Daarmee lopen de universiteiten voorop in de ontwikkeling van nieuwe technologieën