DIFFER

Over DIFFER

Het Nederlands Instituut voor funderend energieonderzoek (DIFFER) werkt mee aan oplossingen voor het wereldwijde energievraagstuk: hoe gaan we op grote schaal duurzame energie opwekken en opslaan?

Bij DIFFER doen wetenschappers en technici samen energieonderzoek naar het opwekken van duurzame energie door kernfusie en het opslaan van duurzame energie in de vorm van solar fuels.

DIFFER maakt deel uit van de wereldwijde samenwerking van wetenschappers en bedrijfsleven aan kernfusie; een schone, veilige en duurzame energiebron. Het doel is om de motor van de zon: het samensmelten van lichte atoomkernen, in te zetten als energiebron op aarde.

DIFFER richt is op twee cruciale elementen binnen het fusie-onderzoek:

  • Het ontwikkelen van theoretische modellen, meetinstrumenten en geavanceerde controlesystemen om de turbulentie in het fusieplasma van de testreactor ITER te beheersen
  • Het onderzoeken van de interactie tussen wandmaterialen en het plasma in het plasma-experiment Magnum-PSI

Zonne- en windenergie kennen een grillig aanbod. Afhankelijk van de windsnelheid en de hoeveelheid zon wisselt het elektriciteitsaanbod. Om een tijdelijk overschot aan elektriciteit te kunnen opslaan, zijn zonnebrandstoffen een mogelijkheid. Dit zijn brandstoffen die rechtstreeks en zonder uitstoot van broeikasgassen worden gemaakt uit zon of wind.

Geschiedenis
Het instituut werd in 1959 gesticht onder de naam FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. In 2012 is de missie verbreed naar funderend energieonderzoek: Science for Future Energy. In 2015 verhuist DIFFER naar het Science Park van de Technische Universiteit Eindhoven waar een nieuw laboratorium wordt gebouwd. DIFFER wil een nationaal faciliterende rol gaan vervullen in het funderend energieonderzoek.

DIFFER is een instituut van de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) en maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Kijk voor meer informatie op www.differ.nl