Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Over HvA-onderzoek

Om de kwaliteit van het onderzoek te borgen en te verbeteren heeft de HvA een systeem ontwikkeld waarin de onderzoeksprogramma’s op basis van indicatoren op de kwaliteit van het onderzoek worden beoordeeld.

Deze systematiek is sinds 1 januari 2009 operationeel en is vastgelegd in de notitie Kwaliteitszorg Onderzoek HvA. Eens per zes jaar wordt de kwaliteit van het onderzoek HvA-breed beoordeeld door een onafhankelijke evaluatie commissie (externe evaluatie). Tussentijds wordt de voortgang bewaakt in de jaarverslagen en een interne evaluatie (3 jaar na een externe evaluatie).

In 2009 heeft de eerste HvA-brede externe evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan staan in de HvA-Rapportage-Onderzoeksaudit. In 2012 vond de eerste interne evaluatie van de onderzoeksprogramma's plaats en in 2015 is de tweede externe evaluatie gepland.

Vereniging Hogescholen

Eens per zes jaar wordt het functioneren van de kwaliteitszorg van het onderzoek bij de HvA beoordeeld door de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Deze commissie is in 2009 speciaal met deze taak door de Vereniging Hogescholen ingesteld. In 2010 is de kwaliteitszorg van het onderzoek bij de HvA door de VKO gevalideerd. De validatie is een belangrijke mijlpaal voor de HvA, die hiermee de bevestiging kreeg op de goede weg te zijn met het implementeren van onderzoek en de kwaliteitszorg ervan binnen de hogeschool. Download hier het validatierapport Kwaliteitszorg onderzoek - mei 2010 - van de HvA. Het volgende VKO bezoek is in 2016.

Gedragscode onderzoek

Het onderzoek bij de HvA voldoet wat betreft systematiek en methodiek aan criteria als zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De HvA conformeert zich daarbij aan de Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO.

Kwaliteitszorg

Onderzoeksraad

Promoveren

HvA – Onderzoek in beeld