Koninklijke Bibliotheek

Over de Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) opent een wereld aan kennis.

De KB draagt vanuit de kracht van het geschreven woord bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Dat betekent dat je bij ons op veel verschillende terreinen je talenten kunt inzetten: van onderzoek in digital humanities tot marketingcampagnes voor de ‘vakantiebieb’. We werken voor wetenschap, erfgoed en openbare bibliotheken en kunnen altijd weer frisse ideeën gebruiken van mensen die hun schouders onder onze maatschappelijke taak willen zetten.

Kijk voor meer informatie over de KB op onze website.

Een snel veranderende wereld vereist een wendbare organisatie met flexibele medewerkers. De KB verwacht van haar medewerkers dat zij initiatief en verantwoordelijkheid durven nemen. De KB geeft haar medewerkers daarvoor de ruimte, stimuleert ze bij hun professionele ontwikkeling, en is een solide werkgever.