Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek en ICT

De KB bewaart boeken, tijdschriften en wetenschappelijke publicaties voor altijd.

En deze stellen we online en fysiek, zoveel als we kunnen, beschikbaar aan iedereen die daar maar belangstelling voor heeft. We lopen wereldwijd voorop; in kennis en ervaring met hoe je massaopslag voor online hergebruik moet inrichten, met grootschalige digitalisering van gedrukt materiaal en met het ontwikkelen en beschikbaar maken van grootschalige online gebruiksdiensten van bibliothecaire informatiebronnen. Hierdoor zijn we in staat ons rijke bezit voor een zeer groot publiek toegankelijk te maken en via die weg er volop bekendheid aan te geven.

De KB neemt volop ontwikkelings- en vernieuwingsinitiatieven.

Ondersteund vanuit een omvangrijke en kennisrijke Research en Development afdeling en ze schuwen het leiderschap erop niet. Dat leidde bijvoorbeeld op Europese schaal tot The European Library, die inzicht geeft in waar wat in Europa aan gedrukt en digitaal materiaal – ook dat van ons zelf - te vinden is en daar ook in vele vormen de mooiste inhoud van toont. Maar ook tot het opzetten van Het Geheugen Van Nederland – ook zo’n ‘blended’ site, waar beeld, tekst en geluid samengebracht is voor het belangstellingsgebied ‘Nederlandse Geschiedenis, Samenleving en Cultuur’. Via meer dan 50 verschillende, soortgelijke presentaties en evenzoveel ingangen vanaf het web wekken we graag belangstelling op voor een verder kennisnemen van het zeer rijke en zeer omvangrijke bezit dat wij in de loop van 200 jaar door aankoop en legaten hebben kunnen opbouwen.

Werken in een ICT functie bij de KB betekent midden in de grootschalige digitalisering en digitale wereld duiken.

Dromen en denken in honderden terrabytes, virtualisatie oplossingen, grote quadcore san’s, enorme offline taperobots faciliteiten voor de beschikbaarstelling en ook in grootgebruik van onze websites en webtoegangen. En dat alles gericht op het mogelijk maken van de enorme doorgroei die we voorzien in volumina, bij het ‘ontvangen’ van digitaal materiaal, voor de ‘opslag’-ervan en voor het ‘tonen’ ervan via de verschillende toegangskanalen.

Werken bij de ICT afdeling betekent werken met enthousiaste collega’s.

Maar het betekent ook volop de ruimte krijgen om met hen samen te werken en merkbaar je bijdrage toe te voegen. Dat houdt ook standaard in alle gelegenheid krijgen via opleidingen je benodigde extra kennis eigen te maken. Spreekt dit je aan, kies dan voor ons, om mee te bouwen aan het opzetten van de duurzame IT infrastructuur die de we Nederland gaan aanbieden.