Materials innovation institute (M2i)

Over Materials innovation institute

Materials innovation institute (M2i) is een van de technologische topinstituten in Nederland. M2i is een publiek-private samenwerking van de Nederlandse overheid, universiteiten en bedrijven in Nederland en Europa.

M2i is in 1997 opgericht met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken met als doel een brug te slaan tussen industrie en wetenschap. Het instituut groeit snel en telt momenteel ca. 150 medewerkers, waarvan er ca. 130 als onderzoekers op verschillende universiteiten in Nederland (Universiteit Twente, TU Delft, TU Eindhoven, RU Groningen, Universiteit Utrecht) en elders in Europa werkzaam zijn. M2i treedt op als verbindende schakel tussen industriële en academische partners.

De onderzoeksagenda van M2i is breed opgezet en heeft betrekking op de volgende gebieden:

  • Virtual shaping and structural performance;
  • Multi-scale fundamentals of materials;
  • Processing technologies of functional materials;
  • High-performance light-weight materials;
  • Tailor-made high-performance steels;
  • Durability;
  • Surfaces, interfaces and thin films;
  • Advanced joining and disassembly.

M2i doet onderzoek naar en toepassing van structurele en functionele materialen. Door nauwe samenwerking tussen vooraanstaande onderzoeksgroepen en industriële partners wordt grensverleggend materiaalonderzoek gedaan, dat nodig is voor economische groei in Nederland, en dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse samenleving.  M2i biedt partners de mogelijkheid voor baanbrekend onderzoek naar en toepassing van een breed scala aan materialen: metalen, polymeren, composieten, laminaten, hybride materialen, keramische materialen, technisch textiel en glas.

Meer informatie kunt u vinden op www.m2i.nl

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps