NWO-I

Over NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten en is een zelfstandige stichting behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  NWO-I is werkgever voor de ruim 1.900 medewerkers  die werken binnen negen instituten, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW) en  het bureau NWO-I.

Organisatieonderdelen NWO-I

De volgende organisatieonderdelen maken deel uit van NWO-I:

Negen NWO - Instituten
AMOLF Physics of functional complex matter 
ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography
ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy
CWI Centrum Wiskunde & Informatica
DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
SRON Netherlands Institute for Space Research

Universitaire werkgroepen(BUW)
Ruim 200 universitaire werkgroepen uit de BUW (Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen) maken deel uit van NWO-I. Binnen de werkgroepen vindt natuurkundig onderzoek plaats aan de onderstaande Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen, totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond.

Bureau NWO-I
Het bureau NWO-I in Utrecht ondersteunt de NWO-instituten en de BUW met beleid & strategie, personeelszaken, financiële administratie en communicatie. Bureau NWO-I verbindt de BUW en de NWO-instituten met de domeinorganisatie van NWO.

Vacatures NWO-I
Op deze pagina vindt u de volgende types vacatures:

  • Natuurkundige vacatures vacatures uit de universitaire werkgroepen (BUW) aan de Nederlandse universiteiten.
  • Vacatures bij bureau NWO-I in Utrecht

De negen NWO-instituten hebben een eigen pagina op AcademicTransfer.

Kijk voor meer informatie op www.nwo-i.nl.