Politieacademie

Kennis

De kennisfunctie van de Politieacademie is georganiseerd rondom PolitieKennisNet (PKN), de Mediatheek en de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM). Doorwerking van kennis staat centraal. Hiertoe worden voortdurend verbindingen gelegd tussen deze kennisdiensten onderling, de lectoraten, andere kennisinstellingen, de politiepraktijk en het –onderwijs. Vanuit de kerntaak Kennis wordt dit vooral gedaan door de medewerkers die specifiek zijn toegerust op het bemiddelen in kennis: de kennismakelaars.

PolitieKennisNet

PKN is de verzamelnaam voor de virtuele kennisbronnen en -diensten voor politie, politieonderwijs en partners. PKN omvat de PolitieKennisBank, externe bronnen en kennisapplicaties. Deze hangen onderling samen en zijn ook in werkproces verbonden. PKN staat voor het ondersteunen van de dagelijkse beroepspraktijk en voor het vastleggen van het ‘vak politiekunde’ en het onderwijs dat daarvoor is ingericht. Politiekunde richt zich op kennis die direct toepasbaar is voor politiepraktijk en politiebeleid. Voorbeelden daarvan zijn protocollen, werkwijzen en modellen binnen de kaders van de wet. Een team kennismakelaars scant en analyseert voortdurend de kennisvragen binnen het onderwijs en de politiepraktijk. Het toepassingsgerichte en gevalideerde kennisaanbod wordt blijvend ontwikkeld. Beproefde, maar ook nieuwe manieren van kennisoverdracht worden toegepast om de transfer van kennis zo goed mogelijk te faciliteren. Hierbij is voortdurend afstemming met Onderzoek. Dit gebeurt in veel gevallen via de kenniskring van het lectoraat, waaraan de kennismakelaar van het desbetreffende dossier deelneemt.

Mediatheek

De Mediatheek is een landelijke voorziening van de Nederlandse Politie. De Mediatheek heeft een belangrijke functie als wegwijzer in de zoektocht naar informatie. Zij beheert het open leer centrum en biedt niet alleen toegang tot een uitgebreide eigen collectie, maar in samenwerking met partners ook daarbuiten. Alle gebruikers (studenten, docenten en medewerkers uit korpsen) worden ondersteund door de mediatheekmedewerkers, onder andere door informatie-educatie. De mediatheek vervult de rol van coach die gebruikers wijst op de betrouwbaarheid en waarde van informatie. Verder verzorgt zij een attenderingsservice (inhoudelijke en tijdschriftenattendering) en beheert zij de politiekundige thesaurus. De thesaurus is een middel om informatie eenduidig te ontsluiten en biedt een uniform begrippenkader voor het vakgebied Politiekunde.

Landelijke Deskundigheidsmakelaar

De Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM) richt zich op het helpen slimmer en sneller oplossen van ernstige misdrijven door de inzet van (getoetste) deskundigen. Deskundigen worden op hun vakgebied getoetst door een College dat bestaat uit vertegenwoordigers van de gehele strafrechtketen. De Landelijke Deskundigheids Makelaar bestaat uit een team van drie recherchespecialisten, een teamleider en projectassistente. Een recente evaluatie van LDM laat zien dat de inzet van de LDM deskundigen in het opsporingsonderzoek volgens de ondervraagde rechercheurs een belangrijke bijdrage aan de oplossing van ernstige misdrijven levert.

Locatie

Arnhemseweg 348, 7334 AC, Apeldoorn

Bekijk op Google Maps