Politieacademie

Onderzoek

Onderzoek aan de Politieacademie wordt gedaan binnen lectoraten. Deze zijn geclusterd rondom drie thema’s: opsporing, veiligheid & handhaving en professie. Elk lectoraat bestaat ten minste uit een lector, een programmamanager en een kenniskring.

Verbinding met onderwijs en praktijk

De lectoraten richten zich op het vermeerderen van praktisch relevante, politiekundige kennis en versterking van de verbinding tussen theorie, politiepraktijk en politieonderwijs. Vragen uit de politiepraktijk vormen het vertrekpunt voor de onderzoeken. Lectoren staan daarvoor in nauwe verbinding met de praktijk, maar nemen ook tijdig afstand. Zo kunnen ze een kritisch en onafhankelijk oordeel vellen als dat nodig is. De onderzoekers lichten hun onderzoeksresultaten toe en adviseren over de toepassing ervan in de praktijk en het onderwijs. Lectoraten dragen bij aan onderwijsvernieuwing, helpen kernopgaven valideren en verzorgen onderwijs. (afstudeer)onderzoek in de scholen vindt plaats onder regie van de lectoraten en docenten nemen deel aan lectoraatsonderzoek. Programmacolleges, samengesteld uit verschillende belanghebbenden uit onderwijs, praktijk, wetenschap, bestuur en veiligheidspartners, stellen het onderzoeksprogramma vast.

Strategische onderzoeksagenda

Onderzoeksthema’s worden afgeleid van de strategische onderzoeksagenda voor de politie. Deze is momenteel in ontwikkeling in nauwe afstemming tussen Politieacademie en politie. Met deze agenda wordt voor de komende jaren richting en ordening in politieonderzoek mogelijk. De strategische onderzoeksagenda zal periodiek worden bijgesteld.

Lectoraten

Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde

Crisisbeheersing

Cybersafety

Forensisch Onderzoek

Gebiedsgebonden Politie

Intelligence

Lerende Politieorganisatie

Milieucriminaliteit

Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing

Politiegeschiedenis

Waardevolle Praktijkontwikkeling

Locatie

Arnhemseweg 348, 7334 AC, Apeldoorn

Bekijk op Google Maps