Roessingh

Roessingh Research and Development (RRD)

Roessingh Research and Development (RRD) bestaat uit een hecht team van ongeveer 40 medewerkers die de mens en zijn behoeften centraal stellen in hun werk. Vanuit een gezamenlijke motivatie werken we samen met onze partners aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van zorginnovaties.

Onze drijfveer is om mensen met een lichamelijke of cognitieve beperking in staat te stellen zo zelfstandig en zinvol mogelijk deel te nemen aan de samenleving door slim gebruik van nieuwe technologie.

Een groeiend aantal mensen heeft een chronische aandoening, en de gezondheidszorg wordt steeds duurder. Duurzame oplossingen voor de toekomst moeten effectief gebruik maken van zorgcapaciteit, en patiënten zo veel mogelijk ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten in hun eigen omgeving. Ons ideaal is een samenleving waarin mensen met een beperking optimaal en zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren en waarin de zorg voor chronisch zieken betaalbaar blijft.

Technologie kan daarbij helpen. E-health oplossingen kunnen worden ingezet om mensen thuis te monitoren, inzicht te krijgen in hun functioneren en hen tips te geven over hoe zij hun welzijn kunnen bevorderen. Een ander voorbeeld is het gebruik van slimme ortheses of protheses, die niet alleen een aangedaan lichaamsdeel ondersteunen, maar zich ook kunnen aanpassen aan de veranderende capaciteiten van de drager en zo een rol kunnen spelen in het herstelproces.

De eHealthgroep van Roessingh Research and Development (RRD) werkt in nationale en internationale consortia aan onderzoeksprojecten waarin innovatieve zorgtechnologie wordt ontworpen, ontwikkeld en geëvalueerd. De eHealthgroep heeft de expertise om het gehele traject van ontwikkeling uit te voeren: van functioneel- en technologisch ontwerp tot aan implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk. Het doel in ons werk is om baanbrekende eHealthtechnologie te ontwikkelen middels hoogstaand onderzoek. We zorgen ervoor, in samenwerking met alle stakeholders, dat onze technologie ook succesvol wordt geïmplementeerd. Onze recente projecten waren zeer divers en richtten zich bijvoorbeeld op sociale robotica, machine learning voor het optimaliseren van patiëntdoorverwijzingen en motion tracking van revalidatieoefeningen.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.rrd.nl

Locatie

Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH, Enschede

Bekijk op Google Maps