Universiteit Utrecht

Werken bij de Universiteit Utrecht

Bright Minds, Better Future

Bij de Universiteit Utrecht werken we samen aan betere toekomst voor ons allemaal. Met meer dan 6.000 medewerkers zorgen we voor maatschappelijk relevant onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De universiteit is een actief en betrokken onderdeel van de maatschappij, met als toegevoegde waarde onze open blik op maatschappelijke vraagstukken. We werken samen met andere (internationale) universiteiten, het bedrijfsleven, overheden, de culturele sector en maatschappelijke organisaties. Werken bij de Universiteit Utrecht betekent werken bij de beste universiteit van Nederland.

Gewaardeerd leiderschap op elk niveau

 De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om zich te onderscheiden en zich te blijven verbeteren gericht op het behalen van bovengenoemde doelstellingen. Dat vraagt dat de talenten van alle medewerkers optimaal worden ingezet en gewaardeerd om kwaliteit in en van de organisatie te bereiken. Als werkgever doen we er alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te laten presteren, door aandacht te besteden aan en ruimte te maken voor de ontwikkeling van de talenten van medewerkers, inclusief toptalent.

 

We streven als universiteit utrecht naar:

  • het bieden van een herkenbare, uitdagende en goede werkomgeving aan iedereen, een werkomgeving waar een open en transparante cultuur heerst die kwaliteit boven kwantiteit stelt;
  • persoonlijke en professionele ontwikkeling voor alle medewerkers, wetenschappelijk personeel (WP) en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) en het juiste perspectief dat past bij de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

De rol van leidinggevenden op elk niveau is daarbij cruciaal om verbinding te leggen tussen de doelen van de organisatie en de capaciteiten van de medewerkers.

 

For more information, visit our website.