Verenso

Over Verenso

Over verenso

Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Ons doel? De positie van onze leden behouden en versterken, elke dag weer. Samen staan we sterk! Door onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken.

Wij staan voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.
Verenso behartigt de belangen van de beroepsgroep en heeft ruim 1.700 leden.

Daarbij gaat het om thema’s als kwaliteit, professionalisering en bekostiging. Dit doen we door invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving of door artsen in opleiding enthousiast te maken voor dit prachtige vak, zodat er straks voldoende specialisten ouderengeneeskunde zijn om de kwaliteit van zorg en medische behandeling te waarborgen.

Verenso is een bureau met 18 medewerkers, een directeur, een bestuur en een Raad van Toezicht. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de uitvoering van het beleid.

Locatie

Mercatorlaan 1200, 3502 LB, Utrecht

Bekijk op Google Maps