Verenso

Over Verenso

This text is only available in Dutch!

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Onder leiding van het bestuur houden de 16 medewerkers van Verenso zich zowel bezig met beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van de leden als verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De Stichting Kwaliteit en Ondersteuning voert in opdracht van Verenso de visitaties voor specialisten ouderengeneeskunde uit.

Location

Mercatorlaan 1200, 3502 LB, Utrecht

View on Google Maps