Vind de 20 best passende kandidaten uit de profieldatabase van AcademicTransfer. Je kunt kandidaten zoeken aan de hand van verschillende criteria, zoals wetenschappelijke discipline. Jaarlijks registreren meer dan 5000 kandidaten zich op AcademicTransfer en kijken ernaar uit om gevonden te worden door potentiële werkgevers. 

Dit instrument is een Proof of Concept (PoC), en doorontwikkeling zal pas plaatsvinden als de leden van AcademicTransfer hiermee instemmen tijdens de algemene ledenvergadering in december 2021. Graag nodigen wij je uit om je ideeën te delen met Audrey Peters, projectmanager, peters@academictransfer.nl.

Op deze PoC-versie zijn bekende beperkingen:

  • er is een EN-functie tussen alle velden, er is geen OF
  • booleaanse operatoren kunnen niet worden gebruikt
  • niet alle velden hebben meervoudige selectiecriteria; als er binnen een veld meervoudige selectie is, is dit altijd een OF-functie
  • alleen de 20 beste matches worden getoond

Hoewel de ProfileSearch een PoC is, zijn de kandidaten echt! Neem dus gerust contact op met gevonden kandidaten!