Promovendus ‘‘Text-mining in de zorg: het in kaart brengen van kwaliteit in de langdurige ouderenzorg”

Promovendus ‘‘Text-mining in de zorg: het in kaart brengen van kwaliteit in de langdurige ouderenzorg”

Geplaatst Deadline Locatie
25 okt 10 nov Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De hoeveelheid gesproken informatie die betrekking heeft op kwaliteit van zorg neemt voortdurend toe. Deze grote hoeveelheden tekst worden echter slechts op beperkte schaal geanalyseerd. Het doel van dit project is daarom om text-mining technieken aan te wenden om trends en patronen te vinden die meer inzicht geven in kwaliteit van zorg in de langdurige ouderenzorg.

Functieomschrijving

In de langdurige ouderenzorg worden perspectieven van bewoners en hun mantelzorgers gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Om diepgaande informatie met betrekking tot kwaliteit van zorg te verkrijgen worden narratieve gegevens verzameld. Dikwijls worden kwalitatieve studies uitgevoerd waarvan de gehouden interviews of focus-groepen, verbatim worden getranscribeerd. Ook wordt steeds vaker de mogelijkheid gegeven aan bijvoorbeeld patiënten om ervaringen over de zorg te delen, bijvoorbeeld door Zorgkaart Nederland (zie https://www.zorgkaartnederland.nl). Dientengevolge neemt de hoeveelheid narratieve informatie die betrekking heeft op kwaliteit van zorg voortdurend toe. Echter, deze grote hoeveelheden tekst worden slechts op zeer beperkte schaal geanalyseerd: individuele onderzoekers analyseren deze tekst handmatig waardoor slechts kleine hoeveelheden tekst kunnen worden geanalyseerd. Het handmatig analyseren van tekst is niet alleen een zeer tijdrovende taak, maar vereist ook een constante objectieve houding van de betrokken onderzoekers. De vraag rijst dan ook hoe dergelijke grote hoeveelheden aan narratieve data geanalyseerd kan worden om zo inzicht te geven in en bij te dragen aan kwaliteit van zorg.

Text-mining is geïntroduceerd als tool om waardevolle informatie en patronen te extraheren uit grote hoeveelheden tekst. Text-mining omvat het in kaart brengen van informatie via methoden zoals frequentieverdelingen, correlatie, clustering en sentimentanalyse. De huidige methoden voor text mining zijn in staat om onbeperkte hoeveelheden tekst op een snelle en consistente manier te analyseren. Het grootste voordeel van text-mining, vergeleken met traditionele analysemethoden, is de mogelijkheid om nieuwe informatie te vinden in gegevens die de menselijke informatieverwerkingsvaardigheden overtreffen. Met andere woorden: text-mining kan helpen bij het ontdekken van onverwachte patronen en relaties in grote hoeveelheden tekst. Gezien de enorme hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde tekst die elke dag wordt geproduceerd in organisaties voor langdurige zorg, zijn nieuwe data-gestuurde tools zoals text-mining van cruciaal belang om deze grote hoeveelheden gegevens efficiënt te analyseren.

Het doel van dit project is daarom om text-mining technieken aan te wenden om trends en patronen te vinden die meer inzicht geven in kwaliteit van zorg in de langdurige ouderenzorg. De belangrijkste uitdaging is om text-mining tools te ontwikkelen en hanteren die patronen, clusters en sentimenten in geschreven tekst (oa. semi-gestructureerde interviews) kunnen identificeren om zo nieuwe informatie met betrekking tot kwaliteit van zorg te genereren.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een promovendus die een sterke affiniteit heeft met het analyseren van gezondheidszorgdata (kwantitatieve en kwalitatieve methoden). Bij voorkeur heeft de promovendus ervaring in het toepassen van data en tekst-mining methoden.

Als promovendus voer je onderzoek uit door middel van het hanteren van data-gedreven methodes in R, schrijf je wetenschappelijke artikelen, verzorg je onderwijs voor studenten (bijvoorbeeld in de nieuwe opleidingsrichting Digitale Technologie en Zorg), presenteer je je onderzoeksresultaten op (inter)nationale congressen en schrijf je een wetenschappelijk proefschrift.

Kandidaten worden beoordeeld op basis van verschillende vereisten. Om in aanmerking te komen voor deze functie, moeten kandidaten ervoor zorgen dat hun sollicitatiebrief aantoont dat ze voldoen aan onderstaande vereisten:

- In bezit van een masterdiploma gerelateerd aan gezondheidszorg, gezondheidsinformatica, datascience of andere relevante velden;
- Sterke affiniteit voor de gezondheidszorg (ouderenzorg) en voor data (en de link tussen beide);
- Een goed begrip van analysemethoden, zoals aangetoond in het gevolgde onderwijs (en werk) tot nu toe;
- Programmeer ervaring (bij voorkeur in R);
- Sterk analytisch vermogen;
- Affiniteit met werk in interdisciplinaire teams met verschillende stakeholders;
-  Uitstekende beheersing van het Engels;
- Het vermogen om zowel zelfstandig te werken als ook een teamplayer te zijn, met sterke interpersoonlijke vaardigheden;
- Sterke projectmanagementvaardigheden, flexibiliteit, proactief gedrag en uitstekende academische schrijfvaardigheden waarmee een proefschrift kan worden afgerond.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Universiteit Maastricht

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische en topreferente zorg alsmede hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in.

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/ 

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool, MBO’s Gilde Zorgcollege Vista college. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies).

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • €2325—€2972 per maand
  • Universitair
  • AT2019.358

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps