Postdoctoraal onderzoeker "Ontwikkelen en verduurzamen van impactgedreven onderwijs"

Postdoctoraal onderzoeker "Ontwikkelen en verduurzamen van impactgedreven onderwijs"

Geplaatst Deadline Locatie
13 apr 7 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Impactgedreven onderwijs, the Erasmian way

De Erasmus Universiteit zet zich sterk in om positieve maatschappelijke impact te creëren door haar kernactiviteiten op onderzoek en onderwijs. In het kader van de Kwaliteitsafspraken met het ministerie van Onderwijs investeert EUR de komende jaren fors in haar portefeuille van impactgedreven onderwijs. Alle faculteiten hebben zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van vormen van onderwijs die studenten helpen om een echte impact te hebben op de samenleving, nu en in de toekomst. Het project "Impact at the Core" ondersteunt deze ontwikkeling en werkt nauw samen met het project ErasmusX, gericht op het versnellen van innovaties in ons onderwijs.

Beide projecten delen de ambitie om initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen die gericht zijn op het ontwikkelen of versterken van impactgedreven onderwijs, om ze te ontwerpen in cocreatie met faculteitsmedewerkers en maatschappelijke partners en om ze te evalueren en te verfijnen. Het is de ambitie om de transitie naar meer impactgedreven onderwijs evidence-based te organiseren, waarbij we systematisch reflecteren op de vraag welke vormen van impactgedreven onderwijs passen in verschillende (disciplinaire, onderwijs) contexten en hoe effectief ze zijn in het leren van studenten hoe impact te creëren. Door deze kennis te delen, kan dit onderzoeksproject de transitie naar een impactgedreven universiteit verder aanwakkeren. Er zal een lerende gemeenschap worden ontwikkeld om leerprocessen en kennisuitwisseling te bevorderen.

Om een sterke kennisbasis te ontwikkelen, de cyclus van het ontwikkelen, testen, evalueren en verfijnen van vormen van impactgedreven onderwijs te organiseren en de stap te maken van exploratie naar mainstreaming zijn we op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker.

Ontwikkelen en verduurzamen van impactgedreven onderwijs

Het initiëren van nieuwe praktijken van impact-gedreven onderwijs vraagt om het organiseren van veilige omgevingen waarin pilots en experimenten kunnen worden uitgevoerd. Het vraagt ook om het organiseren van processen van leren, reflectie en verbetering. Maar het vraagt ook om een strategie voor opschaling en inbedding van dit type onderwijs, zodat het tot de kern van onze onderwijsprogramma's gaat behoren. De ambitie om te leren van impactgedreven onderwijsinnovaties en de daaruit voortvloeiende kennis te vertalen naar de reguliere onderwijsprogramma’s, stelt specifieke eisen aan het ontwerp van pilots en experimenten. Dit onderzoeksproject is bedoeld om ons inzicht te vergroten in hoe we onderwijsinnovatie gericht op impactgedreven onderwijs kunnen organiseren, en hoe we de lastige kloof tussen de opvang van een reeks experimenten en de duurzame opname in onderwijsprogramma's kunnen overbruggen.  

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zoeken een onderzoeker die in staat is om actieve betrokkenheid bij het ontwerpen van impactgestuurd onderwijs te combineren met een scherp oog om op systematische wijze te analyseren hoe het werkt en hoe het verbeterd kan worden. Hij of zij zet zich in om bij te dragen aan de transitie naar impactgedreven onderwijs, en deze transitie te onderbouwen met gedegen onderzoek en praktisch toepasbare inzichten.

De onderzoeker die wij zoeken:

 • Is gepromoveerd in een discipline gerelateerd aan innovatie in onderwijs en educatie, management, innovatie of organisatiewetenschappen;
 • Is in staat om in een complexe projectomgeving te werken, heeft een sterke hands-on mentaliteit, en is in staat om samen te werken met mensen op verschillende niveaus in onze organisatie en vanuit verschillende disciplines;
 • Beschikt over uitstekende onderzoeksvaardigheden, en is in staat om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op een actiegerichte en co-creatieve manier;
 • Is in staat onderwijsexperimenten te ontwerpen met een scherp oog voor leren en opschalen;
 • Is in staat om onderzoeksactiviteiten te combineren met onderwijsontwerpactiviteiten en heeft de ambitie om bij te dragen aan onze missie om een impactgedreven universiteit te worden door best practices te ontwikkelen en deze te helpen mainstreamen;
 • Beschikt over een relevant netwerk op dit gebied en is in staat dit te mobiliseren wanneer nodig;
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, in het Engels en het Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.790,00 en € 5.127,00 bruto per maand (schaal 10-11). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

www.eur.nl

Afdeling

Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig voor besluitvorming voorleggen en zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst bestaat uit de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ), het Chief Information Office (CIO) en het Strategy Office (SO). Onder de ABD valt organisatorisch ook het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Specificaties

 • Postdoc
 • 38—40 uur per week
 • €2790—€5127 per maand
 • Gepromoveerd
 • ABD/AZ/ErasmusX/13042021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou