Lector voor Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVak)

Lector voor Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVak)

Geplaatst Deadline Locatie
23 jul 29 aug Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De lector:

 • initieert en ontwikkelt onderzoeks- en innovatieprojecten op het kennisdomein van het lectoraat;
 • draagt in samenwerking met (docent)onderzoekers zorg voor een strategisch, meerjarig visiedocument van het lectoraat;
 • geeft functioneel leiding aan de (docent)onderzoekers en management assistent van het lectoraat en coördineert het inhoudelijk overleg en de onderzoeksprogramma voor het nationaal platform KenVaK;
 • Is verantwoordelijke voor de kwaliteit en kwaliteitscyclus van het lectoraat, inclusief het visitatie-traject van het lectoraat en de bijbehorende bijzondere lectoraten;
 • Is verantwoordelijk voor de landelijke agenda van de coöperatie KenVak;
 • Neemt als lid deel aan de stuurgroep van het bijzonder lectoraat Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen;
 • begeleidt – of kan medebegeleider zijn van – promovendi;
 • begeleidt het uit te voeren onderzoek en bewaakt hiervan de kwaliteit;
 • levert een bijdrage aan het onderwijs van Zuyd Hogeschool en aan de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek o.a. door het ontwikkelen van duurzame onderzoekslijnen;
 • levert een bijdrage aan de implementatie van innovaties in het werkveld op het kennisdomein van het lectoraat;
 • vormt een netwerk door de oriëntatie op en duurzame samenwerking met (regionale) kennisinstellingen, overheden, bedrijven en overige instanties die relevant zijn voor het kennisdomein van het lectoraat;
 • draagt zorg voor het werven van onderzoek subsidies op het domein van het lectoraat en werkt vanuit een duidelijke inhoudelijke en financiële ambitie;
 • publiceert in relevante nationale en internationale tijdschriften, vaktijdschriften en presenteert op conferenties;
 • draagt bij aan strategieontwikkeling van Zuyd Hogeschool met name op het gebied van onderzoek;
 • ontwikkelt samen met de opleiding Vaktherapie bestaande netwerken door tot living labs;
 • Levert een bijdrage aan de duurzame doorontwikkeling van vaktherapieën op de lange termijn;
 • Geeft les aan studenten vaktherapie van alle bij Zuyd aanwezige vaktherapeutische disciplines.

Specificaties

Zuyd Hogeschool

Functie-eisen

De lector:

 • is gepromoveerd in de vaktherapie, (klinische) psychologie of een aanpalend domein met ruime aantoonbare ervaring met toepassingsgericht onderzoek en onderwijs op het kennisdomein van het lectoraat en heeft een relevant (inter)nationaal netwerk;
 • is in staat om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan innovatie van onderwijs en de beroepspraktijk, met daar aan gekoppeld een verbinding tussen onderzoek en onderwijs;
 • is in staat om functioneel leiding te geven aan onderzoeks-/ontwikkelteams (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
 • is in staat om in een team van lectoren bij te dragen aan de visie op strategische, tactische en operationele vraagstukken;
 • is ervaren in het begeleiden van studenten en promovendi;
 • is een sterke netwerker die gemakkelijk verbindt, sterk is in vraagarticulatie en vertaling van vragen in de praktijk naar uitvoerbaar onderzoek;
 • heeft ervaring met en is succesvol in het verwerven van financiering voor onderzoek en innovatie op het domein van het lectoraat;
 • is ondernemend, organisatiesensitief, resultaatgericht en beschikt over overtuigingskracht;
 • Uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit een omvangrijk aantal publicaties in peer-reviewed tijdschriften;
 • Brede kennis over het domein van het lectoraat;
 • Aantoonbare didactische kwaliteiten en bekendheid en affiniteit met activerend onderwijs;
 • Beschikking hebben over een netwerk van praktijkprofessionals op het domein van het lectoraat.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 0,6 fte voor 8 jaren en 0,3 fte voor de landelijke opdracht vanuit KenVaK voor in ieder geval 4 jaren met mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar.

Het betreft een functie voor bepaalde tijd met een omvang van 0,9 fte, waarvan 0,6 fte voor de opdracht vanuit Zuyd Hogeschool met een benoemingsperiode voor 8 jaren en 0,3 fte voor de landelijke opdracht vanuit KenVaK voor in ieder geval 4 jaren met mogelijkheid tot verlenging met 4 jaar. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 15 CAO-HBO (maximum €7.485,19 bruto per maand bij fulltime aanstelling). Bij interne kandidaten sluiten we aan bij de rechtspositionele arbeidsvoorwaarden conform CAO en geldend Zuyd beleid.
Het Lectoraat Vaktherapie biedt een professionele, collegiale en inspirerende werkomgeving met veel aandacht voor de verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Er is een informele werksfeer en je werkt veelal in teamverband met gedreven collega’s.

Werkgever

Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Sinds jaar en dag staan diverse opleidingen van ons in de top van de keuzegidsen. Dit komt onder andere door de persoonlijke aandacht voor onze studenten en onze relatieve kleinschaligheid. Bovendien werken wij over de grenzen van vakgebieden heen intensief samen met bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Dit, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het in de 21e eeuw niet alleen om kennis gaat, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen.
Met 14.671 studenten, 34 bachelor- en 9 masteropleidingen, 3 associate degrees en 1 prebachelor, 12 vestigingen in 3 steden, 29 lectoraten, gemiddeld 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten per jaar, én met een voorgeschiedenis die ruim 100 jaar terug gaat, is Zuyd sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van deze regio.

Afdeling

Vaktherapie

De opdracht voor de lector is tweeledig: Kennisontwikkeling Vaktherapie met een landelijke focus en Kennisontwikkeling Vaktherapie Ouderen en VB met een regionale focus.
De landelijke opdracht is erop gericht om samen met collega lectoren en onderzoekers in de landelijke kenniskring en de KenVaK coöperatie een landelijk toonaangevend onderzoeks- en innovatieprogramma te ontwikkelen gericht op de effecten en werkingsmechanismen van Vaktherapie en de afzonderlijke vaktherapeutische beroepen. De regionale opdracht vanuit Zuyd Hogeschool is erop gericht het lectoraat door te ontwikkelen met focus op de doelgroepen Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Deze focus is complementair aan de focusgebieden van andere lectoraten Vaktherapieën in Nederland. Vanuit deze tweeledige focus heeft het lectoraat een grote invloed op de kwaliteit van het vakgebied en het onderwijs landelijk met een duidelijke impact op het werkveld, regionaal en binnen Zuyd Hogeschool.
Het Lectoraat Vaktherapie maakt deel uit van de Academie voor Vaktherapie binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn van Zuyd Hogeschool en is tevens verbonden aan de coöperatie KenVaK*.
De lector voor Vaktherapieën is boegbeeld en primus interpares in de kenniskring voor de kennisontwikkeling van alle Vaktherapeutische disciplines en het onderzoek naar de effecten en werkingsmechanismen. De lector verbindt de onderzoekers van de verschillende hogescholen en werkt met hen samen in het ontwikkelen van een landelijke agenda. Binnen deze samenwerking van de verschillende hogescholen vervult de lector ook de rol van directeur coöperatie KenVak. In deze rol legt de lector verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie KenVak.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Onderwijs; Paramedische patiëntenzorg
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • max. 36 uur per week
 • max. €7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 4748936

Werkgever

Locatie

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou