Promovendus School SHE/School CAPHRI - vakgroep Health Services Research (1,0 FTE)

Promovendus School SHE/School CAPHRI - vakgroep Health Services Research (1,0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
4 aug 31 aug Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam (Universiteit Maastricht / SHE en CAPHRI) i.s.m. Kennisinstituut van Medisch Specialisten (Utrecht))

Functieomschrijving

De zorg in Nederland is kwalitatief van een hoog niveau. Aan dit hoge niveau hangt ook een fors prijskaartje: de zorguitgaven zijn in Nederland de grootste kostenpost van de rijksbegroting.

Richtlijnen zijn een belangrijk sturingsinstrument t.a.v. de inhoud en de kwaliteit van zorg en zijn bedoeld om de besluitvorming tussen patiënt en dokter in de spreekkamer te ondersteunen. Ondanks het grote effect dat deze richtlijnen uitoefenen op het gedrag van zorgprofessionals, zien we de ontwikkeling, toepassing en implementatie hiervan zelden aan de orde in (para)medische trainingsprogramma’s of opleidingen. Daarnaast zijn er tussen de diverse richtlijnontwikkelende organisaties ook verschillen in de wijze waarop richtlijnen tot stand komen.

Het doel van het promotietraject is om een leerplatform te ontwikkelen dat deze richtlijn(ontwikkeling) kan ondersteunen en uniformeren.

Het promotietraject is er onder meer op gericht zorgprofessionals te betrekken bij het ontwikkelen van richtlijnen. Dit verhoogt de efficiëntie van richtlijnontwikkeling en draagt bij aan de bekendheid van en het draagvlak voor richtlijnen. Ook is de verwachting dat ze beter worden toegepast. Meer specifiek willen we: 1) de implementatie van actuele richtlijnen versterken; 2) een leerplatform creëren voor belanghebbenden betrokken bij richtlijnen; 3) zorgprofessionals opleiden m.b.t. doelmatige zorg door hen te betrekken bij het maken van evidence based richtlijnen; 4) de efficiëntie van het actualiseren van richtlijnen te versterken. Dit doen we door het optimaliseren van richtlijntraining, het creëren van een online community en e-learning platform, het ontwikkelen van richtlijn testcases binnen de leeromgeving en evalueren d.m.v. ontwerpgericht onderzoek dat is gericht op het verder ontwikkelen en verbeteren van de training.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • We zoeken een kandidaat met een afgeronde Masteropleiding op het gebied van Health Technology Assessment (HTA)/Health Economics/Epidemiologie/Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Bestuurskunde, Onderwijskunde of een vergelijkbare achtergrond.
 • De kandidaat dient vloeiend te zijn in Nederlands, en een goede schriftelijke beheersing van Nederlands en Engels te hebben.
 • Ervaring in de gezondheidszorg is een pré, evenals eventuele betrokkenheid bij richtlijnontwikkeling.
 • Bij voorkeur heeft de kandidaat enige affiniteit met onderwijskundige aspecten, Evidence-Based Medicine en digitale transformatie van de zorg.
 • De functie is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (Utrecht)). In overleg met de kandidaat kunnen delen van het promotietraject worden uitgevoerd vanuit Utrecht of Maastricht.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 + 3 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal (bij een fulltime dienstverband). Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Maastricht UMC+
Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

Afdeling

Zoals aangeven is de promotieplek een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht, onderzoeksscholen Caphri en SHE en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (Utrecht)). Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

De Care and Public Health Research Institute (CAPHRI), is onderzoeksschool die bekend staat om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en beleid, economie en organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture)  https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

SHE, de Maastricht School of Health Professions Education (SHE) is een onderzoeksschool voor onderwijs, onderzoek en innovatie in het gezondheidszorgonderwijs. SHE levert hoogwaardig multidisciplinair onderzoek en onderwijs en helpt bij het vernieuwen van onderwijsprogramma's. Door de basis te bieden, leidt SHE toekomstige leiders op en opent de deur voor betere gezondheidszorg in de toekomst. https://www.maastrichtuniversity.nl/research/school-health-professions-education

Kennisinstituut van Medisch Specialisten (Utrecht)
Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten is een jonge en snel groeiende organisatie die zijn expertise inzet voor kwaliteitsverbetering van de medisch-specialistische zorg in Nederland. Als Kennisinstituut helpen wij ruim 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen dit waar te maken zodat 17 miljoen Nederlanders kunnen rekenen op de beste zorg ter wereld. In het Kennisinstituut, bestaande uit ongeveer 75 zelfstandig werkende professionals, komen wetenschap, beleid en praktijk samen. Vanuit deze brede basis kunnen wij de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten adviseren en begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsbeleid en bijbehorende instrumenten zoals richtlijnen, kwaliteitsvisitatie, kwaliteitsmeting en producten voor patiënten. Ook ondersteunen wij hen bij het ontwikkelen van kennisagenda’s en het opzetten van geïntegreerd kwaliteitsbeleid, waarin de verschillende kwaliteitsinstrumenten elkaar versterken. Vragen die wetenschappelijke verenigingen hebben zijn bijvoorbeeld: Wat is de toegevoegde waarde van een nieuwe behandeling ten opzichte van de huidige praktijk? Waaraan kun je een goede vakgroep medisch specialisten herkennen en hoe kunnen andere vakgroepen daarvan leren? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor medisch wetenschappelijk onderzoek die op korte termijn de zorg kunnen verbeteren? https://www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid; Economie; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • Universitair
 • AT2021.218

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou