Manager CIO Office (1 fte)

Manager CIO Office (1 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 15 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ken jij als geen ander de uitdagingen waar een CIO voor staat, ben jij het voorbeeld van goede samenwerking, inspireer je, ben je innovatief, weet je met succes nieuwe, moderne werkvormen te introduceren en weet jij bruggen te slaan tussen beleid en uitvoering? Dan zoeken we jou.

Het informatielandschap bij de Erasmus Universiteit (EUR) is complex en onze studenten, professionals, en wetenschappers hebben allemaal hun eigen behoeften en wensen. Als manager van het CIO-office zorg je voor richting en overzicht in alle CIO-initiatieven en adviseer je de CIO/Directeur EDIS. Samen met je team werk je de visie op digitale transformatie verder uit, leidend tot concrete roadmaps, zodat ruim 3.700 collega’s allemaal hun werk goed kunnen blijven doen. Samen gaan we voor de positive societal impact, waar de EUR voor staat. Als manager CIO-office maak je dit mogelijk en draag je hieraan bij.

Je bent manager in de breedste zin van het woord en krijgt er energie van om je expertiseteams effectief te laten samenwerken aan vraagstukken ter ondersteuning van de CIO. Je professionaliseert de I-governance van de EUR. Je overziet, organiseert en bewaakt de samenhang en planning van de verschillende initiatieven en smeedt ze tot een logisch geheel. Samen met je team presenteer je dit vervolgens aan de directie. Je geeft daarnaast sturing aan de veranderingen en de verbinding met de onderwijs- en onderzoeksprocessen van de EUR. Je geeft sturing aan de doorontwikkeling van zowel het team als de professionele groei van de individuele medewerkers.

Het CIO Office in de huidige vorm is een samenvoeging van drie teams en bevindt zich momenteel nog in de vorm van een werkorganisatie. Op 1 juli 2022 wordt de werkorganisatie omgezet in een formele organisatie en zal de nieuwe unit CIO Office onder jouw aansturing gaan functioneren als een goed samenwerkend en proactief geheel.

Functieomschrijving

Als manager draag je verantwoordelijkheid voor: 

 • Aansturen van (het team van) het CIO-office, en het coördineren van de werkzaamheden; 

 • Opstellen en beheren van de begroting van het team; 

 • Inrichten informatievoorzieningsfunctie en voorzitten informatiemanagers-overleg; 

 • Het verzorgen dat het team visie, beleid, kaders en richtlijnen opstelt op de expertisegebieden van het team; 

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de CIO/Directeur EDIS; 

 • Het kunnen vervangen van de CIO bij diens afwezigheid.   

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je bent een ervaren manager met een brede achtergrond in informatievoorziening. In totaal geef je leiding aan circa 30 professionals, die zich bezighouden met informatiemanagement en -beleid, portfolio- en programmamanagement, architectuur, security en privacy, en documentair informatiemanagement. Iedere expertise kent een inhoudelijke lead/coördinator. Je bent als manager integraal verantwoordelijk voor HR, Financiën, Inkoop etc. Je bent de persoon om het team zich verder te laten ontwikkelen, door aandacht voor competenties en teameffectiviteit. Je weet ook de juiste mensen binnen het team te koppelen aan vraagstukken, met aandacht voor de rolverdeling, inzet van de beschikbare capaciteit en werkdruk.  

   Je brengt het volgende met je mee: 

 • Je bent communicatief vaardig, helder in jouw taalgebruik en overtuigend zowel naar management, directie als bestuur; 

 • Je schakelt makkelijk en bent verbindend; 

 • Je motiveert het team bij het werken aan (innovatieve) beleidsvragen; 

 • Je doorziet de samenhang van verschillende onderwerpen op tactisch en strategisch niveau;

 • Je bent in staat om binnen complexe organisaties effectief te bewegen, waarbij je rekening houdt met de formele en informele structuren; 

 • Je bent innovatief en in staat verandering te brengen;

 • Je brengt rust en stabiliteit in het team.

We zoeken een kandidaat (m/v) die beschikt over de volgende kenmerken: 

 • Ervaren in management en in directe aansturing van professionals; 

 • Een brede achtergrond en ruime ervaring of affiniteit met de disciplines van een cio office; 

 • Bij voorkeur kennis en ervaring op het domein van onderwijs en/of onderzoek; 

 • Ervaren adviseur op strategisch en tactisch niveau. 

Daarnaast beschik je op hoog niveau over: 

 • Natuurlijk leiderschap, gebaseerd op persoonlijke kracht; 

 • Verbindende vaardigheden voor het gezamenlijk bereiken van resultaten in een complexe organisatie; 

 • Sensitiviteit en inlevingsvermogen - sterke politieke vaardigheden en overtuigingskracht; 

 • Besluitvaardigheid in plannen, prioriteren en organiseren. 

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).  

De startdatum van deze functie is per direct en de standplaats van de functie is Rotterdam, bij de CIO Office. De functie-omvang bedraagt 1 FTE, Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling op jaarbasis maximaal €103.000,- bruto conform de CAO-NU. De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.  

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden. 

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten. 

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nlOpent extern

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

CIO Office

Het CIO Office is onderdeel van de Dienst EDIS (Erasmus Digitalisation and Information Services). De dienst EDIS is dé partner voor de EUR-instelling (faculteiten, bestuur, directies en management) die de gedigitaliseerde onderwijs-, onderzoeks- en bedrijfsvoeringsstrategie van de Erasmus Universiteit realiseert. EDIS vertaalt deze gezamenlijke strategie van faculteiten en diensten naar concrete en waardevolle veranderingen, zodat studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers veilig en betrouwbaar kunnen (samen)werken en ontwikkelen.  

EDIS begeleidt projecten door het ontwikkelen, realiseren, aanbieden en duurzaam ontsluiten van vernieuwende en betrouwbare informatie en door het faciliteren van informatievoorziening met adequate technologie. Informatie en data zijn vanaf het moment van ontstaan beschikbaar, toegankelijk en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang het noodzakelijk is.  

Het CIO Office vertaalt de gemeenschappelijke digitaliseringsambities naar duurzame, concrete en waardevolle veranderingen voor de Erasmus Universiteit. Zij creëert in verbinding met medewerkers een uitnodigende, veilige en betrouwbare leer- en werkomgeving die meer en meer digitaal wordt.  Vanuit de vakinhoudelijke kennis en ervaring levert het CIO Office een bijdrage aan een betrouwbare, samenhangende en veilige informatiehuishouding. Het CIO-office is dé partner op het gebied van informatievoorziening, die in dialoog met faculteiten en diensten de digitale transformatie van de Erasmus Universiteit richting geeft. Het CIO Office helpt de EUR en haar partners om digitaliseringsvraagstukken om te zetten naar waardevolle, duurzame en innovatieve oplossingen.  

Het CIO-office voert de kerntaken uit die noodzakelijk zijn voor digitalisering en de digitale transformatie en geeft strategische en tactische sturing op het gebied van informatievoorziening (IV) en de inzet van informatietechnologie (IT): 

 • Vanuit de instellingsdoelen ontwikkelt het CIO-office beleid en kaders voor IV/IT, in intensieve verbinding met andere belanghebbenden binnen de EUR en - waar nodig - met mandaat namens de CIO. Tot de kaders behoren onder andere informatiehuishouding, privacy, informatiebeveiliging, sourcing van de IV en de (enterprise) architectuur;

 • Binnen de IV/IT-strategie en -kaders regisseert het CIO-office de afstemming tussen de vraag naar ondersteuning van processen en in te zetten systemen en het aanbod van IT-oplossingen. De behoeften van gebruikers, de processen en de werkwijzen zijn daarbij altijd het vertrekpunt. Tot de regietaak behoort ook de monitoring van kwaliteit van geleverde diensten voor de IV en IT;

 • Het CIO-office richt processen in en initieert projecten op basis van een meerjarig projectenportfolio die afgeleid is van het strategisch meerjarenplan IV/IT en de architectuur-roadmaps, in lijn met de EUR-strategie;

 • Het CIO-office controleert de voortgang van implementatie van beleid en kaders;

 • Het CIO-Office houdt zicht op de onderhanden projectenportfolio en doet voorstellen voor bijsturing (PDCA-cyclus). 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; IT; Beleid- en staf; Management
 • Techniek
 • 38—40 uur per week
 • Universitair
 • PRO/CIO/26042022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou