Promovendus “Specialisatie en concentratie van complexe zorg” (1,0 fte) – Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Promovendus “Specialisatie en concentratie van complexe zorg” (1,0 fte) – Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Geplaatst Deadline Locatie
27 mei 1 jul Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 jul 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij (bijna) je master (gezondheids)economie, gezondheidswetenschapper of geneeskunde afgerond? En zou je graag willen promoveren? Bij de afdeling Health Systems & Insurance (HSI) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe PhD-student die vanuit een multidisciplinair perspectief onderzoek wil gaan doen naar de voor- en nadelen van specialisatie en concentratie van complexe zorg.

Functieomschrijving

Achtergrond

Specialisatie en concentratie van complexe zorg staan momenteel volop in de belangstelling. Door complexe zorg op minder plekken aan te gaan bieden moet de kwaliteit ervan worden verbeterd, terwijl idealiter de kosten worden verlaagd en tegelijkertijd een oplossing wordt gevonden voor de steeds nijpendere personeelstekorten in de zorg. Kortom, de verwachtingen zijn hooggespannen. Succes is echter niet gegarandeerd. Specialisatie en concentratie van zorg brengen namelijk ook de nodige uitdagingen met zich mee. Doel van dit 4-jarige promotieonderzoek, dat in samenwerking met Erasmus MC plaatsvindt, is daarom om met behulp van verschillende onderzoeksmethoden
(literatuuronderzoek, interviews/focusgroepen, kwantitatieve analyses) en aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de volgende twee hoofdvragen te beantwoorden. Ten eerste, wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen van specialisatie en concentratie van complexe zorg vanuit medisch, economisch en bestuurlijk perspectief? Ten tweede, hoe kan vanuit multidisciplinair perspectief beleidsmatig het beste worden omgegaan met de (potentiële) afwegingen die hieruit voortvloeien?

Functieomschrijving
Als promovendus bij de sectie HSI van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak die jaarlijks ongeveer 15% van je werktijd in beslag zal nemen. Dit betreft de inzet als werkgroepdocent en afstudeercoach/begeleider bij ons onderwijs voor de studenten van de bachelor “Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG” en de premaster “Gezondheidswetenschappen, BMG”.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie is vereist dat je:

 • een masteropleiding met uitstekende resultaten hebt afgerond op het gebied van (gezondheids)economie, gezondheidswetenschappen of geneeskunde;
 • affiniteit hebt met de organisatie en financiering van gezondheidszorg;
 • ervaring hebt met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren en te schrijven;
 • flexibel, resultaatgericht, stressbestendig en gestructureerd bent;
 • goede communicatieve vaardigheden hebt; en
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. De beoogde startdatum is 1 september 2022. Conform de PhD-schaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten bedraagt het bruto-maandsalaris in het eerste jaar € 2.443, waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.122 in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR
aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. De EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De EUR is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

ESHPM van de Erasmus Universiteit is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Als sinds de oprichting in 1982 zijn bij ESHPM onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de EUR. Bij ESHPM studeren meer dan 1500 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

Health Systems & Insurance (HSI)
De universitair docent wordt binnen ESHPM aangesteld bij de sectie HSI, een relatief kleine sectie met circa 20 medewerkers. Het onderwijs en onderzoek van HSI is primair gericht op vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van zorgverzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Andere prominente onderwerpen zijn onder andere de vormgeving en effecten van bekostigingssystemen van zorgaanbieders, het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden, en marktordening in de zorgsector. Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.
 

Specificaties

 • PhD; Patiëntenzorg: overig
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • €2443—€3122 per maand
 • Universitair
 • ESHPM20220527

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou