Onderzoeker Criminal Law

Onderzoeker Criminal Law

Geplaatst Deadline Locatie
3 jun 24 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Onderzoeker (0,8 - 1,0 fte)
voor het Departement Criminal Law, Tilburg, wetenschapsgebied: Criminologie.

Functieomschrijving

Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School is de functie van onderzoeker vacant. Wij zoeken een collega met een achtergrond in beleidsgericht (criminologisch) onderzoek die mede onderwijs kan verzorgen. Idealiter start u met werken bij Tilburg University per 1 oktober 2022, of zoveel eerder als mogelijk is. 

De aan te stellen onderzoeker/docent draagt substantieel bij aan het opdrachtonderzoek dat door de vakgroep Criminal Law wordt verricht. De vakgroep voert onderzoeksprojecten uit ten behoeve van uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies, de Nationale politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en de Europese Unie. Het gaat daarbij om multidisciplinair onderzoek naar criminaliteitsvraagstukken, met zowel een theoretische als praktijkgerichte oriëntatie. Dit onderzoek concentreert zich op ondermijnende criminaliteit, met als recente voorbeelden georganiseerde drugscriminaliteit, mensenhandel en mobiel banditisme. De onderzoeker is daarbij, in samenwerking met andere leden van de vakgroep, verantwoordelijk voor het in teamverband uitvoeren van literatuurstudie, de organisatie en uitvoering van (veelal kwalitatieve) dataverzameling, analyse van verzamelde gegevens, en rapportage. Daarnaast verwachten wij dat u bijdraagt aan het opstellen van onderzoeksvoorstellen, en initiatief toont ten aanzien van open calls ten aanzien van onderzoeksfinanciering. U heeft de ambitie om de uitkomsten van het beleidsgerichte onderzoek te vertalen in wetenschappelijke publicaties, waarbij de mogelijkheid bestaat om daarop te promoveren. U participeert op het terrein van uw expertise in het onderwijs dat door de vakgroep wordt verzorgd, meer in bijzonder het vak GLB: Criminology & Criminal Justice en begeleiding van bachelor en masterscripties. Uw onderwijstaak zal op jaarbasis gemiddeld 20 procent van uw werkzaamheden, omvatten. Het departement Criminal Law kenmerkt zich door een informele en op gelijkwaardigheid en samenwerkingsbereidheid gebaseerde cultuur. Belangrijk onderdeel van de vereisten is dat u een ‘team player’ bent die daaraan op een positieve wijze bijdraagt.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kwalificaties
Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van uitstekend onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

We zijn daarom op zoek naar een persoon met de volgende kwalificaties en competenties:

 • Afgestudeerd in criminologie of een andere relevante sociaalwetenschappelijke discipline.
 • Tenminste 3-5 jaar werkervaring bij het uitvoeren van beleidsgericht criminologisch onderzoek. 
 • Affiniteit met het geven van academisch onderwijs en scriptiebegeleiding.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. U kunt uw kennis op een enthousiaste en heldere manier overbrengen op studenten en opdrachtgevers. 
 • U beschikt over relevante kennis, blijkende uit publicaties van beleidsgericht onderzoek. 
 • Wetenschappelijke publicaties, passende binnen het signature plan Law and Security, zijn een pré.  
 • Ervaring met het doen van onderzoek in een multidisciplinaire en internationale setting is een pré. 
 • Kennis van het Nederlands straf- en strafprocesrecht is een pré.
 • U vertoont in onderwijs, onderzoek en in de werkverhoudingen met collega’s, een open en op gelijkwaardigheid en samenwerking gerichte houding.
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • U toont persoonlijk leiderschap: u neemt verantwoordelijkheid voor uw werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • U heeft teamspirit: u voelt zich onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0,8 – 0,1 fte (32 - 40 uur per week). 

Het salaris bedraagt minimaal € 2.846 en maximaal € 4.490 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 4 en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature voor een tijdelijke positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 5 Cao Nederlandse Universiteiten. U krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 jaren. 
 
U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 
Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change.

Afdeling

Department of Criminal Law

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 30 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €2846—€4490 per maand
 • Universitair
 • 20359

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou