Onderzoeker met coördinerende taken voor het Montaigne Centrum (0,8-1,0 FTE)

Onderzoeker met coördinerende taken voor het Montaigne Centrum (0,8-1,0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
9 jun 30 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De faculteit REBO zoekt een postdoctoraal onderzoeker met coördinerende taken. Iets voor jou? Klik snel verder.

Functieomschrijving

Als postdoctoraal onderzoeker verricht je zelfstandig en in teamverband onderzoek op het werkterrein van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Je richt je daarbij op een eigen speerpunt en je kunt ook actief betrokken worden bij een van de onderzoeksprojecten waarmee het Montaigne Centrum zich bezighoudt. Binnen de functie is er ruimte voor het voorbereiden van een persoonlijke subsidieaanvraag. 
Naast je onderzoekswerkzaamheden heb je een belangrijke coördinerende taak binnen het Montaigne Centrum, die gemiddeld twee tot drie dagen per week in beslag neemt. Je brengt onderzoekers bij elkaar en bent voor hen het eerste aanspreekpunt.

Je coördineert gezamenlijke onderzoeksprojecten in één of meer van de deelgebieden van het onderzoeksprogramma van het Montaigne Centrum en je bent betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en organisatie van activiteiten waaraan demonderzoekers van het Montaigne Centrum deelnemen. Concrete vaste taken zijn onder meer de hoofdredactie van het Montaigne Blog en de inhoudelijke organisatie van seminars, workshops en conferenties. Daarnaast stuur je de student-assistent aan, die bij deze taken een belangrijke uitvoerende rol speelt. Als lid van het kernteam van het Montaigne Centrum ben je bovendien betrokken bij bestuurlijke besluitvorming en nadere uitwerking van onderzoeksbeleid. 

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd of staat op het punt te promoveren in de rechtswetenschap of in een andere discipline op een onderwerp met raakvlakken met de rechtsstaat en/of de rechtspleging.
 • Je hebt belangstelling voor een multidimensionale benadering bij het uitvoeren van onderzoek.
 • Je hebt uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden, beschikt over organisatiesensitiviteit en samenbindend vermogen en hebt een proactieve werkhouding.
 • Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels, tevens blijkend uit publicaties en presentaties in nationale en internationale fora.
 • Je hebt affiniteit met strategieën om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband van 0,8-1,0 fte voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren hoort verlenging tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.
Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is één van de faculteiten binnen de Universiteit Utrecht. Het departement Rechtsgeleerdheid maakt hier onderdeel van uit.

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen: Privaatrecht, Strafrecht, Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie alsmede Internationaal en Europees recht. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen. Het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging is één van de onderzoeksprogramma’s van het departement.

Over het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
De ruim 60 onderzoekers van het Montaigne Centrum doen onderzoek op het gebied van rechtsstaat en rechtspleging. Het accent ligt daarbij op grondwaarden en innovatie van de rechtsstaat in een nieuwe realiteit en op rechtspleging in de rechtsstaat. In het kader van deze thema’s worden onder meer projecten ontwikkeld en uitgevoerd op het terrein van de kernwaarden van de rechtsstaat, de vormgeving van de rechtsstaat in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, de rol en taakstelling van de rechterlijke macht, procedurele rechtvaardigheid, professionele standaarden, procesrecht en procedurele waarborgen, en de relatie tussen nieuwe vormen van geschilbeslechting en rechtsstatelijke waarborgen. Het rechtswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen het Montaigne Centrum kenmerkt zich door een multidimensionaal perspectief, waarbij inzichten uit andere disciplines worden benut bij het bestuderen van concepten en ontwikkelingen en bij het vinden van oplossingen voor problemen. Er is veel belangstelling voor empirisch onderzoek en er is zeker ook ruimte voor meer klassiek rechtswetenschappelijke invalshoeken.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; PhD
 • Recht
 • 28—40 uur per week
 • €3821—€5230 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1191584

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Newtonlaan 201, 3584 BH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou