Postdoc-onderzoeker versterken welzijn en sociale binding studenten

Postdoc-onderzoeker versterken welzijn en sociale binding studenten

Geplaatst Deadline Locatie
21 jul 11 sep Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 sep 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Door het vele online onderwijs en weinig contact met medestudenten en docenten tijdens de coronapandemie ervaren veel studenten in het mbo en het hoger onderwijs verslechterd mentaal welzijn en een gebrek aan sociale binding met hun medestudenten, docenten en de opleiding. Middels het Nationaal Programma Onderwijs zetten onderwijsinstellingen onder andere in op het verbeteren van het mentale welzijn en de sociale binding.

Functieomschrijving

In het onderzoeksproject “Sociale binding en mentaal welzijn na de pandemie: werkzame elementen in NPO-aanpakken in het mbo en hoger onderwijs” onderzoeken onderzoekers van het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs & Samenleving (TOHOS), ICLON (Universiteit Leiden) en ROC Noorderpoort hoe deze NPO-aanpakken werken.

Als postdoc-onderzoeker lever je een belangrijke bijdrage aan dit onderzoek. In deze rol onderzoek je aan de hand van kwalitatieve onderzoeksmethoden (m.n. focusgroepen) hoe volgens studenten, docenten en andere betrokkenen de NPO-aanpakken hebben geholpen in het verbeteren van mentaal welzijn en sociale binding. Je werkt hierin nauw samen met de projectleider en met de andere onderzoekers binnen het consortium.

Je taken bestaan onder andere uit het:

 • Coördineren en uitvoeren van de dataverzameling;
 • Uitwerken en analyseren van de (kwalitatieve) data;
 • Rapporteren over de bevindingen;
 • Ontwikkelen praktijkproducten gericht op kennisbenutting.

Naast je rol als postdoc-onderzoeker werk je samen met andere onderzoekers binnen het lectoraat TOHOS. Feedback geven op onderzoeksvragen en –resultaten van collega-onderzoekers binnen het lectoraat, het delen van eigen kennis met anderen binnen de Hanzehogeschool, het betrekken van studenten bij het onderzoek van het lectoraat en het meedenken over valorisatie van onderzoeksresultaten binnen het onderwijs zijn activiteiten waarin je actief participeert.

Specificaties

Hanzehogeschool Groningen

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een PhD passend bij het onderwerp of hebt deze bijna afgerond.
 • Je bezit aantoonbare kennis van en/of affiniteit met het thema welzijn en sociale binding.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken.
 • Je hebt kennis, ervaring en/of affiniteit met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt ambitie om onderzoeksresultaten zowel wetenschappelijk te publiceren als te vertalen naar praktijkgerichte producten voor kennisbenutting in het onderwijs.
 • Je hebt een op samenwerking ingestelde houding, waarbij goede contacten worden onderhouden met de betrokken onderzoekers van het consortium verspreid over verschillende onderwijsinstellingen.
 • Je bent in staat om zorgvuldig te werken in complexe situaties, onder soms hoge tijdsdruk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Het salaris bedraagt minimaal € 3.663,- en maximaal € 5.332,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 11 cao-hbo. Je wordt benoemd in de functie van Docent-onderzoeker a.

Wij bieden een dienstverband voor de duur van het project (maximaal 18 maanden). Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De vacatureomvang is 0,6 fte. Uitbreiding van het takenpakket en omvang is mogelijk in overleg.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8%, een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en maximaal 53 vakantiedagen. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin.

Afdeling

TOHOS

Het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving (TOHOS) voert (inter)nationaal praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek uit naar (honours-)onderwijs en talentontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers onder leiding van de lector. Het lectoraat werkt samen met nationale en internationale partners en is vertegenwoordigd op nationale en internationale congressen. TOHOS maakt onderdeel uit van het Centrum voor Talent en Leren van de Hanzehogeschool. Als postdoc-onderzoeker werk je onder verantwoordelijkheid van de lector van TOHOS.

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • 24—32 uur per week
 • €3663—€5332 per maand
 • Gepromoveerd
 • v22.0199

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Zernikeplein 7, 9747 AS, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou