Docent Privaatrecht i.h.b. Personen- en Familierecht (0,6 - 1,0 fte)

Docent Privaatrecht i.h.b. Personen- en Familierecht (0,6 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
16 nov 12 dec Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen het department of Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School is een functie Docent Privaatrecht in het bijzonder Personen- en Familierecht vacant. Wij zoeken enthousiaste collega’s die onderwijs verzorgen binnen de bachelor en master Rechtsgeleerdheid. Het verrichten van onderzoek behoort zeker tot de mogelijkheden.

Functieomschrijving

In de functie Docent Privaatrecht met specifieke kennis van het personen- en familierecht:

 • Verricht je hoofdzakelijk onderwijs in teamverband in de bachelor- en masterfase van de Nederlandstalige opleiding Rechtsgeleerdheid. Naast het verzorgen van (online) werkcolleges aan studenten, draag je onder meer zorg voor de organisatie van onderwijs, het ontwikkelen en onderhouden van onderwijsmateriaal, en begeleid je studenten bij het schrijven van hun bachelor- en masterthesis.
 • Naast het verzorgen van onderwijs word je aangemoedigd om privaatrechtelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten, eveneens in teamverband of individueel, en een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk profiel van het departement binnen het onderzoeksprogramma “Connecting Organizations”. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van uitstekend onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 

Voor deze functie beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van het recht met specialisatie in het Personen- en Familierecht. Kennis en ervaring op het vlak van Jeugdrecht is wenselijk;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bij voorkeur ook over aantoonbare onderwijservaring;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met onderzoek, wat onder meer blijkt uit een afgeronde masterscriptie en mogelijk één of meerdere publicaties;
 • Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, beheers je het Engels in woord en geschrift;
 • Het behalen van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is voor docenten 4 geen verplichting, maar een mogelijkheid. In nauw overleg met de leidinggevende en de BKO-coördinator wordt bepaald of en wanneer de start van het BKO-traject op de agenda staat. Docenten in deze functie worden sowieso ondersteund in hun onderwijs door deelname aan trainingen.
 • Verder ben je goed in staat om in teamverband te werken, beschik je over digitale vaardigheden die onderwijs en onderzoek op afstand mogelijk maken, en ben je flexibel.
 • Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. 
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 6 jaar.

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

 

Het betreft een functie voor 0,6 – 1,0 fte (24 – 40 uur per week, afhankelijk wat je voorkeur heeft) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal € 2.960,= en maximaal € 4.670,= bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Docent en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature voor een tijdelijke positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 5 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 jaren. 

 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

 

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt ​​deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit bijna 100 onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 
U maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die je wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor je klaar om je te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs. 

Specificaties

 • Lector
 • Recht
 • 24—40 uur per week
 • Universitair
 • 21165

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou