(Junior) Onderzoeker Nieuwe bedrijfsmodellen landbouw (1,0 fte)

(Junior) Onderzoeker Nieuwe bedrijfsmodellen landbouw (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
12 jan 31 jan Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Faculteit Campus

Functieomschrijving

De Faculteit Campus Fryslân in Leeuwarden is de nieuwste en 11e Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De Faculteit richt zich op het vinden van duurzame oplossingen voor grote maatschappelijke problemen.

Binnen de Faculteit richt de vakgroep “Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie” zich op de maatschappelijke transities (www.rug.nl/cf/cse). De vakgroep bestaat naast professor Gjalt de Jong uit 7 universitair docenten en 10 promovendi. De vakgroep biedt een voltijdse masteropleiding in duurzaam ondernemen, kent doorlopende lijnen van fundamenteel en toegepast onderzoek en is zeer nauw verbonden met bedrijven en organisaties in Noord-Nederland. De vakgroep wil het succes van duurzaam ondernemen en de circulaire economie versnellen met een cruciale rol voor (radicale) nieuwe bedrijfsmodellen. De vakgroep is zeer nauw betrokken bij de Friese- en Noordelijke regio.

Recent heeft professor Gjalt de Jong een subsidie ontvangen waarmee onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen in de landbouw mogelijk gemaakt wordt (www.rug.nl/staff/g.de.jong). De vakgroep is daarom op zoek naar een: (Junior) Onderzoeker (1,0 fte – 2 jaar)

Inhoud
We zoeken een (junior) onderzoeker die samen met de vakgroep antwoord gaat geven op vragen zoals:

- wat zijn de succesfactoren van nieuwe bedrijfsmodellen in de landbouw?
- op welke manier kan de acceptatie van nieuwe bedrijfsmodellen door boeren en door ketenpartners versneld worden?
- welke rol speelt de overheid (zoals de provincies, gemeenten, ministeries en kabinetten) en ketenpartijen (zoals de coöperaties, toeleveranciers en de winkels) in deze omslag naar nieuwe bedrijfsmodellen?
- wat kunnen we leren van vergelijkbare situaties in het buitenland?

Het onderzoek is gericht op boeren in Noord-Friesland. Het onderzoek wordt in verschillende stappen uitgevoerd. In de eerste stap bereiden we het veldwerk voor. In de tweede stap voeren we onder een eerste ronde van gesprekken met boeren en relevante organisaties. In de derde stap voeren we een tweede ronde van gesprekken. In de vierde stap presenteren we onze resultaten en inzichten aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De totale doorlooptijd van het onderzoek is twee jaar.

De (junior) onderzoeker heeft veel ruimte voor het beantwoorden van de vragen. Het onderzoek maakt gebruik van de beschikbare netwerken en samenwerkingsverbanden van de vakgroepsluit en sluit direct aan bij andere projecten en programma’s (waaronder het Sicco Mansholt Transitie Programma van de Universiteit van het Noorden). Op 18 januari organiseert de vakgroep het symposium over nieuwe bedrijfsmodellen in de landbouw wat ook geldt als de startbijeenkomst van het onderzoek (https://www.rug.nl/cf/events/upcoming-events/landbouw-symposium-hoe-redden-we-de-landbouwsector). Voor het onderzoek werkt de vakgroep nauw samen met de Universiteit van Utrecht, Wageningen University & Research en het Ministerie van LNV.

Organisatie
Campus Fryslân
Campus Fryslân is de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en gevestigd in Leeuwarden. Het is een interdisciplinaire faculteit met onderwijs en onderzoek toegespitst op thema’s die belangrijk zijn voor de regio, maar ook wereldwijd van betekenis zijn.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

De ideale kandidaat:

- heeft een universitaire master- of een hbo-diploma op het gebied van bedrijfskunde/economie, landbouw/natuur, ruimtelijke wetenschappen/overheidsbeleid (of een andere vergelijkbare opleiding)
- heeft ervaring met het doen van interviews en/of netwerkgesprekken en/of kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld in het kader van een scriptie)
- is in staat om met boeren en boerenorganisaties op een constructieve wijze gesprekken te voeren voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen
- kan de inzichten uit het onderzoek vertalen naar aanbevelingen voor het Ministerie van LNV
- spreekt gezien het onderzoek en het werkveld de Nederlandse- en/of de Friese taal.

De standplaats van de onderzoeker is bij de vakgroep aan de RuG Faculteit Campus Fryslân. Leeuwarden is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Voor het veldwerk is een rijbewijs aan te bevelen.

Het onderzoek biedt eventueel mogelijkheden voor het schrijven van een proefschrift.

Het onderzoek is ook geschikt voor kandidaten met een inmiddels (bijna) afgerond proefschrift.

Een deeltijdaanstelling behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een bruto maandelijks salaris van € 2.960,- (schaal 10.0) tot € 4.123 (schaal 10.8, cao UNL) afhankelijk van opleiding en ervaring bij een volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- reiskosten voor het onderzoek.

Het tijdelijke dienstverband is voor een periode van maximaal 24 maanden.

Startdatum: per direct

Specificaties

  • PhD
  • Natuurwetenschappen
  • max. 38 uur per week
  • max. €4123 per maand
  • Universitair
  • V23.0004

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou