Universitair Docent Belastingrecht

Universitair Docent Belastingrecht

Geplaatst Deadline Locatie
17 feb 22 mrt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een UNIVERSITAIR DOCENT BELASTINGRECHT (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement Belastingrecht, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Belastingrecht.
Duur arbeidsovereenkomst: 12-18 maanden, met uitzicht op onbepaalde tijd.

Functieomschrijving

Het departement Belastingrecht van de Tilburg Law School is een onderdeel van het samenwerkingsverband Fiscaal Instituut Tilburg (hierna; FIT). Wij zijn op zoek naar een collega die als universitair docent (UD) Belastingrecht ons team komt versterken. U zult op hoog niveau onderwijs en onderzoek verrichten en onderdeel zijn aan een ambitieus team van docenten en onderzoekers. U draagt zo bij aan een versterking van het onderwijs en onderzoek van het departement op het terrein van de directe belastingen.

Als Universitair Docent (UD) verzorgt u onderwijs en onderzoek binnen het departement Belastingrecht dat onderdeel is van het FIT. 

Wat betreft het onderwijs verzorgt u colleges binnen het curriculum van de opleidingen Fiscaal Recht en Fiscale Economie (bachelor en master). 

Verder bent u ook inzetbaar voor vakken zoals de bachelorsscriptie (met een sterk accent op methoden van wetenschappelijk onderzoek), masterscriptie en de Oefenrechtbank.

Naast een ruime ervaring op het terrein van onderwijs, beschikt u over een grondige kennis van het belastingrecht, blijkend uit uitstekende publicaties hierover. Uw onderzoek biedt het liefst multidisciplinaire reflectie op het positieve belastingrecht en getuigt van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. U verricht onderzoek in het kader van het TLS Signatureplan ‘Connecting Organizations’, waarbinnen onderzoekers uit het fiscale recht (en economie), ondernemingsrecht, arbeidsrecht en burgerlijk recht samenwerken.

FIT
De kernwaarden van het FIT zijn: onafhankelijkheid, kwaliteit, studentgerichtheid, diversiteit en collegialiteit. Dit laatste zie je terug in het onderlinge respect en het feit dat we elkaar ondersteunen wanneer dat nodig is. Onze werksfeer wordt bevorderd door gezamenlijke lunches van de aanwezige medewerkers, workshops en meetings over bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing en intervisie. Ook de periodiek gehouden vaktechnische lunches, waarin een of meerdere collega’s verslag doen van recente onderzoeksbevindingen, versterken het collegiale karakter van de vakgroep. Daarnaast is ook op het persoonlijke vlak sprake van een sterke band. Deze is vooral zichtbaar in de grote bereidheid om in lastige tijden in te springen en werkzaamheden over te nemen. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.
 

 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 • Proefschrift op het gebied van het belastingrecht;
 • Ruime ervaring op het terrein van onderwijs en onderzoek; 
 • Vermogen om en ervaring met het aantrekken van derde geldstroom inkomsten voor onderzoeks- en onderwijsprojecten; 
 • BKO-certificaat/ uitstekende didactische vaardigheden; 
 • Wetenschappelijke integriteit; 
 • Actieve collega, bereid om in een team te werken die collegae en promovendi weten te stimuleren;
 • Een lijst met zeer goede (zowel kwalitatief als kwantitatief) publicaties.
 • (Inter)nationale erkenning, blijkend bijvoorbeeld uit:
  o    Citaties in gezaghebbende (inter)nationale wetenschappelijke publicaties;
  o    Uitnodigingen om lezingen te houden op (inter)nationale conferenties;
  o    Beschikken over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk en deelname aan netwerk evenementen.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12-18 maanden, met uitzicht op onbepaalde tijd.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0,8 – 1,0 (32 - 40 uur per week);
 • Het is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris van minimaal € 3.974 en maximaal € 5.439 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair docent 2 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Tilburg Institute for Law, Technology, and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Tax Law

Het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) geeft al meer dan vijftig jaar wetenschappelijk onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen. Het is een samenwerkingsverband van wetenschappers verbonden aan voornamelijk TLS en TiSEM, die zich toeleggen op belastingrecht (TLS), fiscale economie en openbare financiën. Zowel het onderwijs als het onderzoek legt zich behalve op het nationale en internationale belastingrecht ook toe op het Europese en mondiale belastingrecht alsmede op rechtsvergelijking met andere rechtsstelsels en op aanpalende wetenschapsgebieden zoals data science, strafrecht, civiel recht, publiek recht, filosofie, psychologie, management, bedrijfseconomie en algemene economie.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5438 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21356

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou