Directeur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

Directeur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

Geplaatst Deadline Locatie
15 mrt 13 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Om de kunsten maatschappelijk positie te geven is HKU via Wesselo op zoek naar een faciliterend leider, een innovatieve, verbindende en inspirerende directeur Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.

Functieomschrijving

De organisatie 

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is met ruim 4.400 studenten dé grootste kunsthogeschool in Nederland en tevens één van de grootste op kunst, cultuur, creatieve industrie en kunsteducatie gerichte kennisinstituten van Europa.

De nieuwe directeur OOI geeft invulling aan de ingezette ontwikkeling van OOI op basis van de strategische ambitie van HKU. Jaagt het stimuleren van innovatie, het versterken van onderwijs en onderzoek aan. Zet zich in voor het bevorderen van kwaliteit en zichtbaar maken van de resultaten van onderwijs en onderzoek. Dat laatste is een schakel in het steeds groeiend beeld van HKU in haar voorhoedepositie. 

Met deze positie en de vaart die daarbij hoort, is OOI één van de hoofdrolspelers in de transitie op weg naar het nieuwe Instellingsplan van HKU 2024-2030. Dit met een leidersgeest vol enthousiasme over een afdeling van 60 medewerkers (30 fte). 

De directeur OOI zit in de directe portefeuille van het College van Bestuur. 

Resultaatgebieden

 • Leidinggeven aan een managementteam en de medewerkers van OOI, die samen een gedreven prachtteam van experts vormen. De HKU vraagt verbindend en krachtig leiderschap om te durven prioriteren, urgenties aan te geven, samenhang te brengen en knopen door te hakken. Concreet, resultaatgericht, samen en in samenwerking, met veel werkplezier en met partners buiten en binnen HKU. Maar altijd dichtbij en in het onderwijs;
 • Leidinggeven aan een centrum OOI dat:
 • vraaggericht werkt en benodigde expertise aan onderwijs en onderzoek levert; 
 • signalerend, agenderend en inspirerend bijdraagt aan HKU-brede vraagstukken en een cruciale rol speelt in het bereiken van de strategische ambitie;
 • co-auteurschap van (strategische) onderwijs- en onderzoeksdoelen van HKU en de samenhang daartussen levert;
 • de doorvertaling van de ambitie per eenheid en voor het totaal van HKU stimuleert en realiseert, onder andere vastgesteld in het nieuwe Instellingplan ’24 – ’30;
 • zorgdraagt voor inrichting en uitvoering van periodieke onderwijs- en onderzoek gerelateerde audits en metingen, het leveren van bevindingen en stuurinformatie voor College van Bestuur en directeuren van de Schools en het ontwikkelen van parameters en indicatoren voor resultaatmeting.

Dit alles betekent co-creëren, samenwerken, inspireren in samenwerking met de directeuren van de Schools en staven tijdens gezamenlijke ontmoetings- en managementdagen en in het transitietraject. De directeur OOI neemt agenderend en proactief deel aan strategisch overleg met het College van Bestuur, schools, lectoraten en staven.

Specificaties

HKU

Functie-eisen

Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van en met onderwijsvernieuwing en onderzoek in de kunsten en de bedrijfsvoering. Je denkt en werkt op strategisch en academisch niveau. Je wilt graag voor lopen op de ontwikkelingen om het onderwijs en onderzoek in de kunsten duurzaam te vernieuwen. Bovenal ben je een persoon die graag en met elan bijdraagt aan innovatie en de rol van de kunsten in de samenleving. 

Je bent geïnteresseerd in de wereld van onderwijs in de kunsten met affiniteit met een of meerdere kunstdisciplines die HKU brengt. Je bent in staat om een gedragen visie te ontwikkelen op onderwijs en onderzoek en bent betrokken bij maatschappelijke transities en thema’s. Je weet verbanden te leggen met de HKU-lichtpunten (de Kunst van diversiteit & inclusie, zorg & welzijn en duurzaamheid & circulariteit) en anderen daartoe te motiveren. Je bent een inspirerend adviseur op strategisch niveau. 

Je bent in staat verschillende leiderschapsstijlen in balans toe te passen: (in)formeel, collegiaal en verticaal. Ook ben je sterk taak- en resultaatgevoelig en hebt ervaring met opgavegericht werken. Je bent deskundig in het initiëren en aansturen van complexe ontwikkelprogramma’s op instellingsniveau en vlot en vaardig in verbinden, motiveren zowel inhoudelijk als mensgericht, in communiceren, plannen, organiseren, signaleren en onderhandelen.

Je bent in staat te werken in samenhang (doel en actie), je hebt lef zowel feedback te geven als te ontvangen om reflectief weer verder te gaan en maak je altijd ruimte te leren, zelf en met het team.

Arbeidsvoorwaarden

Op www.wesselopublicvalue.nl vindt u de volledige profielschets.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Onderwijs
 • Taal en cultuur
 • Universitair
 • SP HKU 20230315

Locatie

Nieuwekade 1, 3511 RV, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou