Promovendus voor Evaluatie buitengerechtelijke interventie Halt (0,8 - 1 fte)

Promovendus voor Evaluatie buitengerechtelijke interventie Halt (0,8 - 1 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
10 mei gisteren Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Lijkt het je interessant om kwantitatief en kwalitatief onderzoek te doen naar de gevolgen voor jongeren van een Halt-interventie? Dan heeft de Universiteit Leiden i.s.m. het WODC een interessante promotieplek voor je.

Functieomschrijving

Jongeren die wegens een licht delict met de politie in aanraking komen, kunnen daarvoor een Halt-interventie krijgen. De Halt-interventie is een buitengerechtelijke afdoening. Bij een goede afronding volgt een politiesepot en krijgt de jongere geen strafblad. Over de gevolgen voor de jongeren voor het krijgen van een Halt-interventie is nog weinig bekend. Het doel van dit onderzoeksproject is de effectiviteit van de Halt-interventie en de werking ervan in de praktijk te onderzoeken. Daarvoor wordt een gerandomiseerd experiment (rct) uitgevoerd onder jongeren die de Halt-interventie krijgen. Deze jongeren worden over de tijd gevolgd. Omdat de interventie beoogt aan te sluiten bij de voorwaarden van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind voor strafrechtelijke interventies is het tweede doel van het promotieonderzoek de naleving van kinderrechten in de praktijk van de Halt-interventie te onderzoeken. Er wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht.

De promovendus zal werkzaam zijn binnen een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en het WODC en samenwerken in het WODC-onderzoeksprogramma 'Evaluatie van de Halt-interventie' met ervaren onderzoekers op het terrein van jeugd- en adolescentencriminaliteit. De taken van de promovendus bestaan uit dataverzameling, verwerking, analyse en rapportage over de effectmeting en de promovendus werkt mee aan de procesevaluatie van de Halt-interventie. De publicaties die hieruit naar voren komen, dienen als input voor het proefschrift. Het verzorgen van onderwijs voor de afdeling Jeugdrecht (maximaal 5% van de aanstellingsduur, het begeleiden van stage/scripties t.b.v. de dataverzameling) en het volgen van een opleidingstraject behoren ook tot de taken van de promovendus. De aanstelling is aan de Universiteit Leiden; de promovendus zal voor het merendeel van de tijd werkzaam zijn bij het WODC of op locatie in de Halt-regio's.

Het promotieonderzoek vindt plaats onder begeleiding van prof. mr. Ton Liefaard (Universiteit Leiden), prof. dr. Jessica Asscher (Universiteit Utrecht), dr. André van der Laan en dr. Kirti Zeijlmans (beiden WODC). De dagelijks begeleiding ligt bij de twee laatstgenoemden.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Je profiel
 • Je beschikt over een afgeronde studie op het terrein van de sociale wetenschappen (criminologie, (forensische ortho)pedagogiek, (forensische) psychologie of sociologie),
 • Je hebt kennis van of affiniteit met juridische vraagstukken op het terrein van kinderrechten of bent bereid daarin in te investeren,
 • Je hebt affiniteit met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld blijkend uit deelname aan een onderzoeksmaster, gepubliceerde wetenschappelijke bijdragen en/of uitmuntende resultaten voor papers of de afstudeerscriptie geschreven in de masterfase,
 • Je hebt belangstelling om betrokken te zijn bij het onderwijs van de afdeling Jeugdrecht,
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden, bent sociaal en communicatief,
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor de onderzoeksgroep,
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve analyseprogramma's (bijv. SPSS, Stata of R),
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als schrift.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
 • Een aanstelling van 0,8 fte waarbij je eerst wordt aangesteld voor 12 maanden en bij goed functioneren volgt een verlenging met 4 jaar. Vanwege de looptijd van het longitudinale onderzoek betreft het een 0,8 fte functie met een totale aanstellingsduur van 5 jaar. De aanstelling moet leiden tot een voltooide dissertatie,
 • Als je op zoek bent naar een functie van 1 fte, kunnen wij kijken of je mee kan werken aan andere WODC- onderzoeksprojecten,
 • Het salaris bedraagt in beginsel € 2.541,- bruto per maand (Promovendus-schaal) en wordt jaarlijks verhoogd tot maximaal € 3.247,- in het vierde jaar. Inschaling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten,
 • Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl,
 • Samenwerking in een enthousiast en professioneel team,
 • Deelname aan het opleidingsprogramma voor promovendi.
Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Werkgever

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gevestigd in Leiden en Den Haag en is met ruim 6500 studenten en ongeveer 650 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland. De faculteit richt zich op innovatief multidisciplinair onderzoek en een steeds vernieuwend onderwijsaanbod aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Onze faculteit is groot genoeg om nationaal en internationaal het verschil te maken en klein genoeg om persoonlijk onderwijs te bieden. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan een veilige en duurzame wereld. Impact met recht! Zie voor meer informatie www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid.

Afdeling

Afdeling Jeugdrecht

De afdeling Jeugdrecht verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op tal van juridische en andere wetenschappelijke terreinen die relevant zijn voor de positie van kinderen in het recht. Specifieke deelgebieden betreffen het jeugd- en adolescentenstrafrecht, internationale kinderrechten en het Nederlandse jeugdrecht. Promovendi uit binnen- en buitenland binnen de afdeling werken aan promotieonderzoeken die het brede terrein van het jeugdrecht en internationale kinderrechten bestrijken. De afdeling biedt twee masterprogramma's aan, de master Jeugdrecht en de Engelstalige Master of Laws: Advanced Studies in International Children's Rights.

Je bent een groot deel van je aanstelling werkzaam bij het WODC, bij de WODC-kennislijn Jeugdcriminaliteit. Binnen deze kennislijn wordt beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het beschrijven en verklaren van ontwikkelingen in de jeugd- en adolescentencriminaliteit alsook evaluatieonderzoek van aanpakken gericht op criminaliteit in deze levensfase. Het team bestaat uit zes sociaal wetenschappers en is onderdeel van de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) van het WODC.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 30.4 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 13293

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Steenschuur 25, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou