Promovendus | met klinische expertise | Dept. Clinical Psychological Science | Faculty of Psychology and Neuroscience | 1.0 fte

Promovendus | met klinische expertise | Dept. Clinical Psychological Science | Faculty of Psychology and Neuroscience | 1.0 fte

Geplaatst Deadline Locatie
15 aug 5 sep Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor een extern (door de Stichting tot Steun) gesubsidieerd onderzoek zijn we op zoek naar een Nederlandstalige promovendus met klinische ervaring, in het bijzonder op het gebied van cognitieve gedragstherapie (CGT), voor het uitvoeren van een therapiestudie bij volwassen patiënten met Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) in Nederland. Het project is getiteld: “Nooit te oud om te leren? Cognitieve Gedragstherapie gericht op verwachtingsleren, voor (jong)volwassenen met een Vermijdende/Restrictieve Voedselinnamestoornis (ARFID)”.

ARFID is een voedings- of eetstoornis waarbij de betrokkene te weinig en/of te selectief eet, hetgeen samenhangt met ernstige lichamelijke en/of psychosociale problemen. Er wordt geschat dat ongeveer 1% van de volwassenen hier last van heeft. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de behandeling van ARFID bij volwassenen. Men denkt dat exposuretherapie werkt via inhibitoir leren, hetgeen impliceert dat het schenden van verwachtingen het belangrijkste doel moet zijn van de behandeling. Dit onderzoek beoogt deze veelbelovende CGT-behandeling inclusief het werkingsmechanisme te toetsen bij volwassenen in ambulante, individuele vorm, én bekijkt of deze werkt voor alle 3 ARFID-profielen en bij mensen met comorbiditeit (bijv. autismespectrumstoornissen). In dit behandelonderzoek wordt ‘multi-center’ samengewerkt met verschillende behandelcentra in Nederland, namelijk MUMC+, PsyQ Haaglanden, Co-Eur en SeysCentra).

Functieomschrijving

Werkzaamheden:
De promovendus neemt het voortouw in de verdere uitwerking van het onderzoeksprotocol. Dit onderzoeksprotocol bestaat reeds op hoofdpunten (o.a. design, behandelprogramma) maar er is ruimte voor wijziging of aanscherping. Onderdelen die hierin thuishoren zijn diagnostiek, in- en exclusiecriteria, diagnostiek en meetinstrumenten, uitkomstmaten en de juiste uitvoering van de (bestaande) CGT-behandeling. Ook de ethische toetsing van het onderzoeksprotocol maakt deel uit van deze fase. Vervolgens heeft de promovendus een actieve rol in de training van behandelaren die deelnemen aan de studie vanuit de diverse samenwerkende centra. Ook is de promovendus actief in het onderhouden van het contact met deze deelnemende centra en behandelaren, inclusief het organiseren van intervisie en supervisie. De promovendus heeft ook de mogelijkheid zelf te participeren als CGT-behandelaar. Werving van de patiënten - op basis van powerberekening zijn 120 patiënten nodig die de behandeling en metingen volledig afmaken -, dataverzameling (voormeting, nameting en follow-ups na 3 maanden en een jaar) en het beheer van de data zijn ook belangrijke taken van de promovendus. Vervolgens zal de promovendus de data analyseren en de resultaten opschrijven in de vorm van artikelen voor diverse Engelstalige en Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften. Het geheel mondt uiteindelijk uit in een proefschrift.
Aangezien het onderzoek in Nederland plaatsvindt, met Nederlands sprekende patiënten en therapeuten en met behulp van Nederlandstalige diagnostische instrumenten en uitkomstmaten, is het van belang dat de kandidaat de Nederlandse taal uitstekend beheerst in woord en geschrift.

Context:
De promovendus werkt samen met, en rapporteert aan, de leden van het projectteam, bestaande uit vier personen die elk werkzaam zijn in een van de samenwerkende centra en expertise hebben in en affiniteit met zowel onderzoek als ARFID en/of ASS. De promovendus zal aangesteld worden bij de Universiteit Maastricht, en deel uitmaken van de sectie ‘Clinical Psychology’, onderdeel van de afdeling “Clinical Psychological Science” bij de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen. De promovendus zal deelnemen aan wekelijkse sectie-overleggen en zijn/haar werkzaamheden daar ook regelmatig presenteren. De promovendus zal daarnaast aangemeld worden bij de onderzoeksschool Experimentele Psychopathologie. Maximaal 10% van de tijd zal besteed worden aan het geven van onderwijs bij FPN.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Een masterdiploma in de psychologie, of een gerelateerde discipline.
 • Kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie.
 • Een passie voor (klinisch) wetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring met onderzoek of behandeling van voedings- en eetstoornissen (in het bijzonder ARFID) is aanbevolen.
 • Een zelfstandige en nauwgezette werkwijze.
 • Uitstekende communicatieve eigenschappen.
 • Goede schrijfvaardigheden, in zowel Nederlands als Engels.

Een schrijfopdracht kan deel uit maken van het selectieproces.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.

Het salaris bedraagt € 2.770,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.539,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering.

Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst.  Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek. 

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.  

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.  

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staff functie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Voor meer informatie over de UM klik hier.

Afdeling

Faculty of Psychology and Neuroscience
De Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) is een internationale faculteit met studenten en medewerkers met verschillende culturele achtergronden, die zijn verbonden door hun gedeelde nieuwsgierigheid naar menselijk gedrag en onze hersenen. Deze nieuwsgierigheid inspireert ons om het brede terrein van de psychologie te verkennen, vanuit verschillende invalshoeken (zoals een biologisch en cognitief perspectief). Door kleinschalige en studentgerichte methodes in te zetten, zoals probleemgestuurd onderwijs en projectgestuurd onderwijs, stimuleren wij een zelfde soort nieuwsgierigheid bij onze studenten, doordat we hun de instrumenten geven om de wereld van het menselijk brein te ontdekken.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • AT2023.357

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou