Postdoc Bouwen aan een Gezonde Wijk (0,6 - 0,8 fte)

Postdoc Bouwen aan een Gezonde Wijk (0,6 - 0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
8 sep 1 okt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ambitieuze en hands-on postdoc gezocht die zich wil inzetten voor de realisatie van de ambities uit het convenant Bouwen aan een Gezonde Wijk.

Functieomschrijving

Vanuit het Convenant ‘Bouwen aan een Gezonde Wijk’ werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen aan de ontwikkeling van een landelijk monitoringsprogramma om de gezondheidseffecten van interventies in de fysieke leefomgeving en de eerstelijns zorgomgeving inzichtelijk te maken. De Utrechtse nieuwbouwwijk Cartesius, waar gezondheid bij de ontwikkeling voorop staat, vormt het gebied waar de interventies zullen worden ontwikkeld en hun effecten gemonitord. We zijn op zoek naar een postdoc die dit programma en bijbehorend onderzoek in Cartesius opzet, coördineert en opschaling aanjaagt.

In de eerste pilotfase wordt een nulmeting onder bewoners voorbereid, een bewoners community opgezet, en een overzicht van geschikte interventies in de leef- en zorgomgeving opgesteld. Het doel is input verzamelen om een opschalingsvoorstel mee op te stellen. Deze pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de EWUU-alliantie (TU/e, WUR, UU, UMCU) en de Hogeschool Utrecht.

De werkzaamheden omvatten:
 • Samenwerken: je werkt samen in, en wordt begeleid door, een ervaren multidisciplinair en gecommitteerd team bestaande uit professionals werkzaam bij de convenantpartners (UU, UMCU, HU, gemeente Utrecht, Ballast Nedam, MRP, Syntus Achmea, Portaal, CBRE Vastgoed, NS Vastgoed) en de EWUU. Daarbij draag je zorg voor optimale benutting van de beschikbare kennis en ervaring.
 • Theorie: Je stelt een theoretisch kader op om de effecten van fysieke en zorginterventies (via hun invloed op gedrag en de fysieke-, sociale en omgevingskwaliteit) op gezondheid en gezondheidsverschillen mee te beschrijven. Gezondheid wordt daarbij breder gezien dan de aan- of afwezigheid van aandoeningen, maar gaat (ook) over ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en de mate waarin iemand mee kan doen en eigen regie kan voeren.
 • Bij de theorievorming bouw je voort op de eerdere aanzet vanuit de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) en benut je bestaande kennis van de betrokken instellingen.
 • Methodiek: Je vertaalt het theoretisch kader naar een monitoringsaanpak en stelt daarvoor een geschikt instrumentarium samen. Waar mogelijk maak je gebruik van bestaande instrumenten. Voorzien wordt dat dit instrumentarium zowel uit kwalitatieve (o.a. interviews, observaties) als kwantitatieve instrumenten (o.a. registraties, enquêtes, sensoren) zal bestaan. En dat burgerwetenschap deel zal uitmaken van de aanpak.  
 • Communitybuilding: Je ontwikkelt een engagement strategie voor bewoners, met als uitgangspunt betrokkenheid en co-creatie. Daarbij gaat extra aandacht uit naar het betrekken van kwetsbare bewoners. Ook zorg je voor een strategie om relevante professionele stakeholders (o.a. kennisinstellingen, gemeente Utrecht, Ballast Nedam, MRP, Syntus Achmea, Portaal, CBRE Vastgoed, NS Vastgoed) te betrekken.
 • Pilot: Op basis van de stakeholder engagement strategie zet je de eerste stappen richting community building en voert een nulmeting uit onder de bewoners die in 2023 in Cartesius zijn gaan wonen. Ook draag je zorg voor opschaalbare data-infrastructuur.
 • Inventarisatie: Je inventariseert uit de wetenschappelijke literatuur de geschikte interventies in de leefomgeving en de innovaties in de inrichting van de eerstelijns zorgomgeving.
 • Rapportage: Je rapporteert en verspreidt de resultaten uit de nulmeting via wetenschappelijke en maatschappelijke kanalen. Daarnaast stel je samen met het projectteam een werkplan op voor de periode 2023-2026, waarin de implementatie van interventies in de leefomgeving en vormgeving van innovaties in de eerstelijns zorg concreet in de tijd wordt beschreven en een plan voor systematische monitoring van effecten is opgenomen.
 • Opschaling: Je stelt een werkplan op voor de periode 2023-2026, waarin de implementatie van interventies in de leefomgeving en vormgeving van innovaties in de eerstelijns zorg concreet in de tijd wordt beschreven en een plan voor systematische monitoring van effecten is opgenomen. Je brengt in kaart wat geschikte financieringsinstrumenten zijn voor de plannen en bent mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van subsidievoorstellen.  
 • Kruisbestuiving: Je zorgt voor synergie met de betrokken samenwerkingsverbanden DKH GSL, Health Hub Utrecht, en het Institute 4 Preventive Health van de EWUU.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

We zoeken een postdoc die het volgende meebrengt:
 • een (bijna) afgeronde PhD in een voor dit project relevant vakgebied, zoals in de stedenbouwkundige ontwikkeling, architectuur, (sociale) geografie, innovatiemanagement, gezonde leefomgeving, (milieu-) epidemiologie, eerstelijns of publieke gezondheid of vergelijkbaar;  
 • ervaring met interdisciplinair onderzoek en de vaardigheid om disciplines en instituten met elkaar te verbinden;
 • aantoonbare affiniteit met het verbinden van de thema’s fysieke en sociale leefomgeving, zorginnovatie en (positieve) gezondheid en de ambitie heeft deze verbindingen – als koploper – verder vorm te geven;
 • ervaring met het zelfstandig uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Ervaring met sensoronderzoek, zorginnovatie en/of burgerwetenschap is een pre;
 • snel en gemakkelijk contacten legt en opbouwt, een integrale blik en aanpak heeft en daarbij diverse organisaties, wetenschap, beleid, commercieel en non-profit, en ook inwoners kan verbinden;
 • in staat is grootschalige onderzoeksvoorstellen te schrijven en coördineren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

 • een positie (0,6 - 0,8 fte) voor een jaar met - bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 3.226,- en maximaal € 5.929,- (schaal 10-11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema’s One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het Universitair Dierenziekenhuis. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt circa 1.500 studenten en 900 medewerkers en is gevestigd op het Utrecht Science Park, niet ver van het historische centrum van Utrecht. 

Hoewel het dienstverband formeel bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht gepositioneerd is, betreft dit een functie die je uitvoert namens alle betrokken kennisinstellingen tezamen. 

Specificaties

 • Postdoc
 • 24—32 uur per week
 • €3226—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1214579

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Yalelaan 2, 3584 CM, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou