Onderzoeker Govlab: beleid, sturing en organiseren

Onderzoeker Govlab: beleid, sturing en organiseren

Geplaatst Deadline Locatie
20 nov 8 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De stad Rotterdam staat voor complexe en uitdagende transitieopgaven zoals digitalisering, duurzame energie en klimaatverandering. Deze transities stellen hoge eisen aan het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren moeten goed kunnen samenwerken met elkaar en andere partijen in de stad, ontvankelijk zijn voor initiatieven van buiten en flexibel zijn als vraagstukken opeens van kleur verschieten. Er wordt dus een stevige organisatieontwikkeling gevraagd. Daarom slaan de gemeente en de EUR de handen ineen in GOVLAB010. In GOVLAB010 wordt wetenschappelijke kennis vanuit de EUR gekoppeld aan de dagdagelijkse uitdagingen van Rotterdamse ambtenaren en vertaald naar praktische adviezen en reflecties.

Functie-omschrijving
We zoeken een onderzoeker die kan bijdragen aan transdisciplinair onderzoek naar vraagstukken rond beleid, sturing en organiseren. Het onderzoeken van publieke vraagstukken vanuit de dagelijkse praktijk staat hierbij centraal. In het bijzonder zul je gaan bijdragen aan onderzoek naar A) vormen van proces- en programmasturing, waarbij we met name het transformatieve vermogen van dit soort aanpakken voor de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en het lerend vermogen van de lijn onderzoeken, B) de ontwikkeling en uitwerking van een integrale buurtaanpak waarbij gemeente Gouda en bewoners op een vernieuwende wijze willen samenwerken, binnen het transdisciplinaire consortium SPRING, en C) de kwalitatieve analyse van data over het nieuwe werken binnen de gemeente Rotterdam. Deze onderzoeken vinden plaats in de context van complexe maatschappelijke opgaven, waarbij de huidige – vaak sectoraal ingestoken en projectmatige – aanpak niet de gewenste resultaten oplevert en men op zoek is naar een aanpak waarbij samenwerking tussen verschillende disciplines, burgers en overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven, maar ook tussen wetenschap en praktijk centraal staat.

Onze onderzoeken kenmerken zich door een ontwerpende en impact gedreven focus. Hierbij zien wij bestuurders, ambtenaren en bewoners zelf als experts. We hebben dan ook de ambitie om participatief actieonderzoek te combineren met meer traditionele vormen van onderzoek (kwalitatief en kwantitatief). We zoeken dan ook iemand met een ondernemende houding, iemand die sociaal en communicatief vaardig is, en daarnaast een scherpe en analytische blik heeft met oog voor de context. Van de onderzoeker wordt verwacht dat, met ondersteuning van een ervaren onderzoeker, een significante bijdrage wordt geleverd aan het verzamelen en analyseren van data. Daarnaast zal de onderzoeker ondersteunen bij organisatorische activiteiten, denk aan communicatie en het organiseren van bijeenkomsten.

Je werkt altijd samen in een team. De onderzoeksteams bestaan uit junior, medior en senior onderzoekers met bestuurskundige, sociologische en organisatiewetenschappelijke kennis.

Ben je enthousiast geworden over deze functie bij GOVLAB010? Solliciteer direct!

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Afgestudeerd met een Master in bij voorkeur Bestuurskunde, organisatiewetenschappen, maatschappij en organisatie, sociologie of bedrijfskunde;
 • Ervaring met transdisciplinair werken is een pré;
 • Affiniteit met governance en organisatievraagstukken in het publieke domein;
 • Sterk in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, analyse en schrijven;
 • Werkt graag en effectief samen in projectteams;
 • Werkt proactief en gestructureerd;
 • Bij voorkeur sterk in organiseren en bedrijfsvoering;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal (C1-niveau conform CEFR).

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is zo snel mogelijk. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 3.226 en € 5.090 bruto per maand Schaal 10, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1,0 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden verlengd worden met 1 jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Afdeling
De faculteit ESSB en DPAS kennen een teamstructuur. DPAS werkt met vier teams, waarvan Governance en Pluralism (G&P) er één is. Het team bestaat nu uit ongeveer 60 leden. De teamleden beoordelen complexe, (inter)nationale en multilevel bestuursproblemen met betrekking tot een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen (afgekort: governance) en pakken sociale verdeeldheid en conflicten aan waarbij verschillende sociale lagen, levensstijlen en identiteiten betrokken zijn (afgekort: pluralisme).

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €3226—€5090 per maand
 • Universitair
 • 3829

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou