PhD student Gedeeld Leiderschap in de Zorg, responsief besturen

PhD student Gedeeld Leiderschap in de Zorg, responsief besturen

Geplaatst Deadline Locatie
1 mrt 14 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Erasmus School of Health Policy & Management heeft vacatures voor 2 promovendi (2.0 fte) - Gedeeld Leiderschap in de Zorg

Functieomschrijving

In de gezondheidszorg voltrekt zich een ingrijpend veranderingsproces. Groeiende financiële, personele en maatschappelijke problemen nopen tot een fundamenteel andere benadering en besturing van de zorg, gericht op samenwerking (over grenzen van de zorg heen), verplaatsing van zorg, versterking van zelfmanagement, eigen regie en informele zorg (o.a. RVS, 2023). Deze transitie heeft grote consequenties voor alle betrokkenen: burgers/patiënten, professionals, informele zorgverleners, managers en bestuurders. Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen, nieuwe manieren van werken en verantwoorden, met meer aandacht voor collectief leren. Hiërarchische vormen van aansturen lijken hierbij niet langer passend, net zomin als een op specialisatie en functiescheiding gerichte zorgverlening. Gedeeld leiderschap is waar op veel plekken naar wordt verlangd en op wordt ingezet (Van der Scheer, 2023).

Gedeeld leiderschap gaat over het mobiliseren van leiderschap op alle lagen van het zorgstelsel. Het gaat erover hoe mensen (burgers, beroepsbeoefenaren, bestuurders, bewindspersonen, … ) samen kunnen werken aan een gezonde en zorgzame samenleving en hoe een collectief leerproces op gang kan worden gebracht die de transitie van de zorg ondersteunt. Op vele plekken worden al stappen gezet in deze richting, ondanks dat bestaande instituties (regels, gebruiken en omgangsvormen) dit niet accommoderen. Dit doorbreken vraagt de inzet van velen.

Dit onderzoek richt zich op de verschillende manieren waarop gedeeld leiderschap invulling krijgt in praktijken van zorg en bestuur, maar ook hoe het beter begrepen en beschreven kan worden (conceptualisatie). Er is ruimte voor twee promovendi, met elk een eigen invalshoek op het thema van gedeeld leiderschap:
  1. In een onderzoek ligt de focus op zorgprofessionals. Op wat het van hen vraagt aan institutioneel werk, aan nieuwe beroepsvaardigheden, samenwerkings- en omgangsvormen.
  2. In een onderzoek ligt de focus op bestuurders van zorgorganisaties. Op wat het van hen vraagt aan nieuwe vormen van besturing, coördinatie en verantwoording, samenwerkings- en omgangsvormen.

Zie vacature 'PhD student Gedeeld Leiderschap in de Zorg, nieuwe vormen van professioneel werk' voor meer informatie over positie 1.

PhD positie 2: responsief besturen
Bestuurders en professionals hebben een sleutelrol in de beschreven transitie van de zorg. (Samen)werken vanuit gedeeld leiderschap vraagt van beide groepen een andere – meer horizontale – gerichtheid dan zij gewend zijn, die grenzen tussen organisaties en functies overstijgen. Van bestuurders vraagt het een vorm van responsief besturen, waarbij er sprake is van circulariteit tussen praktijk en beleid, het voortdurend afstemmen van korte termijn doelen (gericht op verbetering van bestaande praktijken) en lange termijn doelen (gericht op transitie), er samengewerkt wordt vanuit een meervoudige verantwoordelijkheid en er gezocht wordt naar vormen van besturing, coördinatie en verantwoording die de veranderende relatie tussen burgers en zorgorganisaties, patiënten en professionals ondersteunen en faciliteren. Hoe kan dit proces van responsief besturen invulling krijgen? Tot welke nieuwe bestuurlijke aanpakken, werk- en omgangsvormen leidt dit? Welk leiderschap, welk bestuurlijk en institutioneel werk zijn er nodig om dit mogelijk te maken? Hoe kunnen we deze beweging conceptueel duiden?

In het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van diverse onderzoeksmethoden. Gezien het verkennende karakter heeft een aanpak via kwalitatieve case-studies de voorkeur. Er is een voorkeur voor casuïstiek uit het sociaal domein en de langdurige zorg (jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg), omdat in deze domeinen al veel beweging is in de beschreven richting.

Theoretisch wordt het onderzoek geïnspireerd door theorieën over shared leadership (distributed leadership, horizontal leadership), governance (reflexive governance, network governance) en instituties (institutional work, institutional layerdness).

Begeleiding
De begeleiding van de onderzoeken is in handen van dr. Jan-Willem Weenink, Oemar van der Woerd, Msc. en prof. dr. Wilma van der Scheer.

Naast de individuele begeleiding trekken de beide onderzoeksteams ook gezamenlijk op en leren met en van elkaar.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Kandidaten voor de functie dienen te beschikken over een master in Gezondheidswetenschappen, Bestuurskunde, Sociologie, Management en Organisatiewetenschappen of soortgelijke disciplines en ervaring en affiniteit te hebben met (kwalitatief) onderzoek. Kandidaten moeten sociaal vaardig zijn, affiniteit hebben met het Nederlandse zorgstelsel, vloeiend zijn in Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift. Ook is het van belang dat kandidaten goed in staat zijn hun werkzaamheden te plannen en te organiseren en voortgang te bewaken.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 juni 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 2.770 en € 3.539 bruto per maand Schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1,5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging..

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren ongeveer 1600 studenten en werken 200 medewerkers.

Afdeling

De sectie HCG bestaat uit zo'n 40 medewerkers met een diverse achtergrond in de sociale wetenschappen, zoals bestuurskunde, organisatiewetenschap, antropologie en wetenschap- & techniekonderzoek. De sectie richt zich op vraagstukken ten aanzien van besturing van en binnnen de gezondheidszorg, waarbij governance als een meerlagige, heterogene en dynamische praktijk wordt geanalyseerd. De sectie heeft een sterke basis in de zorg, mede door haar partnerschappen met sleutelactoren in de zorg, zoals de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), het Nationaal Zorginstituut (ZIN) en de Vereniging van Zorgbestuurders (NVZD). Daarnaast heeft de sectie een sterk internationaal profiel. Medewerkers van de sectie geven les in alle programma's van ESHPM.

Afdeling
De onderzoeken maken onderdeel uit van de academische werkplaats Zorgbestuur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is de post-academische partner van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het Centrum werkt voor de uitvoering van onderzoek i.h.b. samen met de sectie Health Care Governance van ESHPM. Zie www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl voor meer informatie.

Specificaties

  • PhD
  • Techniek
  • 32—40 uur per week
  • €2770—€3539 per maand
  • Universitair
  • 4127

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou