Twee Promovendi 'Effects of establishing joint attention in pre-recorded and real-time modeling examples on learning' (1.0 fte)

Twee Promovendi 'Effects of establishing joint attention in pre-recorded and real-time modeling examples on learning' (1.0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
13 jun 25 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Functieomschrijving

Het onderzoeksproject

Voor het door NRO PROO gefinancierde onderzoeksproject “You see? Effects of establishing joint attention in pre-recorded and real-time modeling examples on learning” zijn wij op zoek naar 2 promovendi. Videovoorbeelden zijn tegenwoordig gemakkelijk te maken en delen door docenten. Ze worden dan ook veelvuldig gebruikt. Kennis van ontwerpprincipes om het leren van videovoorbeelden te optimaliseren, is echter beperkt. We onderzoeken of het bewerkstelligen van gedeelde aandacht, d.m.v. kijk-cues, een effectief ontwerpprincipe is. In deelproject 1, dat uitgevoerd zal worden aan de Universiteit Utrecht, onderzoeken we of ‘directe’ kijk-cues (i.e., het model draait hoofd en ogen naar de taak) in college-achtige videovoorbeelden, gedeelde aandacht en leren verbeteren. Gebruikmakend van draagbare technologie (een eye-tracking bril) testen we of effecten gerepliceerd worden in live, real-time modeling. In deelproject 2, dat uitgevoerd zal worden aan de Open Universiteit, worden vergelijkbare vragen onderzocht, maar dan met ‘indirecte’ kijk-cues (i.e., oogbewegingen van het model worden getoond als gekleurde cirkels) in videovoorbeelden bestaande uit schermopnamen. Hierbij wordt real-time modeling getest in een innovatieve ‘digitale klas van de toekomst’-setting.

 

 Taken

 • zelfstandig verrichten van het onderzoek (literatuurstudie, gegevensverzameling en –analyse, rapportage) op het hierboven beschreven terrein, uitmondend in internationale wetenschappelijke publicaties en een proefschrift;
 • actief participeren in het gezamenlijke overleg van de onderzoeksgroep van het onderzoeksproject en in de onderzoeksgroep van het instituut waaraan de deelprojectleider verbonden is;
 • deelnemen aan scholingsactiviteiten, in het kader van onderzoeksschool ICO;
 • onderwijstaken (max. 0.15 fte) kunnen deel uitmaken van de functie.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

 • master’s degree in Onderwijskunde, Onderwijspsychologie, of Cognitieve Psychologie, bij voorkeur een research master;
 • voor deelproject 1 is beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk; voor deelproject 2 beheersing van het Nederlands of Duits;
 • ervaring met eye tracking is een pre;
 • ambitie om samen te werken met internationale partners en i.h.k.v. het project (kort) in het buitenland te verblijven
 • ambitie om zich (verder) te ontwikkelen tot wetenschappelijk onderzoeker;
 • goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Engels en het Nederlands (deelproject 1) of het Engels en het Nederlands of Duits (deelproject 2);
 • kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
 • analytische instelling en creativiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling in Utrecht (project 1) of Heerlen (project 2) voor de duur van 1 jaar met een omvang van 1,0 fte met uitzicht op een verlenging van 3 jaar (totaal 4 jaar) bij goed functioneren. Uw salaris bedraagt minimaal € 2.222,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2.840,- in het vierde jaar op basis van volledige werktijd (CAO Nederlandse Universiteiten).

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Sociale Wetenschappen is een toonaangevende faculteit voor wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs. De faculteit herbergt de disciplines algemene sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijskunde, pedagogiek, psychologie en sociologie. Onderzoek en onderwijs zijn gebundeld in vijf zwaartepunten: Behaviour in Social Contexts, Child and Adolescent Studies, Cognitive and Clinical Psychology, Educational and Learning Sciences, en Methodology and Statistics for the Behavioural and Social Sciences. De Undergraduate en Graduate School verzorgen voor ruim 5600 studenten een breed palet aan bacheloropleidingen en masterprogramma’s. De faculteit telt ongeveer 850 medewerkers, die ieder op eigen wijze bijdragen aan de opleiding en vorming van jong talent en aan het onderzoeken en helpen oplossen van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

OVER DE OPEN UNIVERSITEIT:
Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen. De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken 531 medewerkers (fte). De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen. De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek en zo wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in profielonderzoek op het gebied van onderwijskunde en onderwijstechnologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de website.

Faculteit PenOW
De faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) is sterk in onderwijs en onderzoek. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie en een master Onderwijswetenschappen. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Het onderzoeksprogramma van wetenschapsgebied Psychologie is gepositioneerd binnen een van de vier vakgroepen die overeenkomen met de vier afstudeervarianten. Het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, is onderdeel van de faculteit PenOW en speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten.

Specificaties

 • Promotieplaatsen
 • Gedrag en maatschappij
 • 38—40 uur per week, vast
 • €2222—€2840 per maand
 • Universitair
 • 913491

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 1, 3584 CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps