Docent Straf(proces)recht

Docent Straf(proces)recht

Geplaatst Deadline Locatie
12 okt 6 nov Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Functieomschrijving

Als docent verzorgt u een deel van het strafrechtelijk onderwijs binnen de vaksectie Straf(proces)recht. Het accent ligt daarbij op het algemeen straf(proces)recht. Naast onderwijstaken (80%) verricht u ook onderzoek (20%). Indien u de wens heeft deze onderzoekstijd te benutten voor het verrichten van promotieonderzoek geniet dat de voorkeur. Het is wenselijk dat u in ieder geval over een onderzoeksvoorstel beschikt.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

U bent juridisch afgestudeerd met een strafrechtelijke specialisatie. U beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid, didactische vaardigheden en contactuele eigenschappen. Wetenschappelijke onderzoeksambitie strekt tot aanbeveling. Verder bent u goed in staat om uw werkzaamheden zelfstandig en in teamverband uit te voeren.

Arbeidsvoorwaarden

contractduur: 1 of 2 jaar. Indien er op het moment van het aangaan van de arbeidsovereenkomst een door de Wetenschapscommissie goedgekeurd onderzoeksvoorstel ligt, is een contractduur van 6 jaar mogelijk
- het UFO-functieprofiel Docent, niveau 4 is op deze functie van toepassing.
de hoogte van het salaris is afhankelijk van relevante werkervaring. De indeling in het maximumsalaris wordt bereikt bij 12 relevante werkervaringsjaren

Werkgever

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en staan midden in de samenleving.

http://www.ru.nl

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt. De vaksectie Strafrecht & Criminologie verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding.

Naast het verzorgen van het onderwijs is een belangrijke taak van de vaksectie het doen van onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. De vaksectie participeert in het onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR). SteR is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De vaksectie bestaat uit 25 medewerkers.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

http://www.ru.nl/rechten/over-de-faculteit/vaksecties/strafrecht/ ; www.ru.nl/rechten/ster/

Specificaties

  • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
  • Recht
  • max. 38 uur per week, tijdelijk
  • max. €4084 per maand
  • Universitair
  • 22.18.17

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Comeniuslaan 4, 6525 HP, Nijmegen

Bekijk op Google Maps