Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Decaan - Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Geplaatst Deadline Locatie
28 mrt 30 apr Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 apr 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Uw opdracht

U krijgt de opdracht de School verder te ontwikkelen en te leiden. Als eindverantwoordelijke van de School dient u de School landelijk en internationaal succesvol te positioneren met het aansprekende portfolio van onderwijs en onderzoek van hoogstaande kwaliteit.

 

Als decaan heeft u de algemene leiding van de School, met inbegrip van de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de wetenschapsbeoefening en het onderwijs. U geeft leiding aan de voorzitters van de vier departementen Cognitive Science and Artificial Intelligence, Communication and Cognition, Culture Studies en Philosophy en de dean van University College Tilburg. Tevens voert u het mandaat uit van het College van Bestuur inzake het personeel en financieel beheer over de School, waarbij u wordt bijgestaan door een aan de faculteit verbonden directeur en door twee vice-decanen respectievelijk voor onderwijs en onderzoek. Als lid van het overleg van College van Bestuur en Decanen (OCD) bent u medeverantwoordelijk voor het algemeen universitair beleid van Tilburg University bij onder meer de uitvoering van het strategisch plan en de universitaire begroting.

 

Wij geloven in het concept van een sterke universiteit goed ingebed in de omgeving. Wij geloven in het samen nemen van verantwoordelijkheid voor de som der delen. Zoals we er binnen TSHD nog meer naar zullen streven om elkaar te versterken en gemeenschappelijke doelen te behalen via het bevorderen van samenwerking, zo wil TSHD ook met volle kracht bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen van Tilburg University.

 

U legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

De decaan:

 • is, of wordt, een aan de Tilburg University verbonden hoogleraar in een wetenschappelijke discipline die past binnen een kerndiscipline van de School;
 • heeft aantoonbare affiniteit met digital sciences en beschikt over de competenties om in de wetenschappelijke disciplines van de digital sciences te opereren;
 • beschikt over aantoonbare kennis, ervaring en capaciteiten op het gebied van het universitair bestuur en beheer en een daarbij passend (internationaal) netwerk;
 • heeft een open, inspirerende en standvastige persoonlijkheid (“boegbeeld”);
 • geniet het vertrouwen en gezag van de universitaire en facultaire gemeenschap;
 • toont verbindend leiderschap en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden om in een complexe bestuurlijke context, strategisch beleid voor deze School te formuleren en daarvoor draagvlak te creëren, daarbij alert en flexibel inspelend op externe ontwikkelingen en veranderingen betreffende onderwijs en onderzoeksmogelijkheden;
 • heeft de bereidheid en het vermogen over de grenzen van de eigen School te kijken; is in staat om de School een duidelijk herkenbare positie binnen de Universiteit te geven en relevante verbindingen te creëren om dat te bereiken;
 • heeft de bereidheid en het vermogen de School in een volgende fase van ontwikkeling te brengen waarbij zowel het streven is naar wetenschappelijk inzicht als het voortbrengen van wetenschappelijke innovatie;
 • heeft een brede oriëntatie op en affiniteit met de andere wetenschapsgebieden van de School, zowel wat onderzoek als onderwijs betreft;
 • heeft een visie op onderwijs en onderwijsinnovatie die aansluit bij het Tilburg Educational Profile;
 • draagt de waarde van multidisciplinair onderzoek uit, zoals in het huidige Strategisch Plan vervat in de drie impactprogramma’s “Enhancing Health and Wellbeing”, “Empowering the Resilient Society” en “Creating Value from Data”, en de waarde van onderzoek voor de maatschappij;
 • is overtuigd van het belang van internationalisering.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 years.

U bent voor 0,8 fte decaan. Voor de rest van uw aanstelling bent u actief als lid van de wetenschappelijke staf in onderwijs en onderzoek.

 

De functie is gewaardeerd in schaal 17 of 18 van de salaristabel behorend bij de CAO Nederlandse Universiteiten. Er wordt een decaanstoelage toegekend. De decaan wordt in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar.

Werkgever

Tilburg University (TiU)

Tilburg University (TiU) is een gespecialiseerde universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen. Haar onderwijs en onderzoek zijn van hoge kwaliteit. Studenten en medewerkers ervaren Tilburg University als een omgeving waarin zij worden uitgedaagd en geïnspireerd. Bovendien biedt zij uitstekende arbeidsvoorwaarden en een bedrijfscultuur waar betrokkenheid en samenwerking centraal staan.

 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) is een van de vijf faculteiten van Tilburg University. De School heeft een internationale oriëntatie gericht op onderwijs en onderzoek van de hoogste kwaliteit. De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zijn een integraal onderdeel van de universiteit en passen uitstekend in de missie van TiU, ‘Understanding Society’. Er werken circa 250 mensen, onder wie circa 30 hoogleraren. De School biedt bacheloropleidingen, pre-masters en masteropleidingen aan waarvoor in totaal circa 1600 studenten zijn ingeschreven. Tevens draagt de School zorg voor een aantal universitair brede taken zoals University College Tilburg, de Academische Lerarenopleiding en de dienstverlening onderwijs wijsbegeerte.

 

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences heeft onlangs de volgende missie vastgesteld als onderdeel van het strategisch plan 2018 -2021 van de School: “we focus on humans in the context of the globalizing digital society, on the development of artificial intelligence and interactive technologies, on their impact on communication, culture and society, and on moral and existential challenges that arise.”

Onze ambities zijn gericht op inzicht in het functioneren van de digitale maatschappij, om op verantwoorde wijze bij te dragen aan digitale technologische vernieuwing, om mensen op te leiden voor de moderne tijd, en om een humane maatschappij te bevorderen.

Afdeling

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) verricht wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het vlak van de Communicatie- en Informatiewetenschappen, Filosofie, Religiewetenschappen, Taal- en Cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences. De faculteit kent drie departementen, een aantal onderzoeksinstituten en het faculteitsbureau. Jaarlijks starten er ongeveer 275 studenten met een bachelor- of (pre)masteropleiding. In totaal heeft de faculteit ongeveer 1500 studenten en 250 medewerk(st)ers.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Specificaties

 • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 13202

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou