Vacature Promovendus bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht

Vacature Promovendus bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht

Geplaatst Deadline Locatie
8 jan 27 jan Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Faculteit Health Medicine and Life sciences van de Universiteit Maastricht zijn wij op zoek naar 1 promovendus (1.0fte) die uiterlijk 1 maart 2019 (indien mogelijk eerder) kan starten op het project E-manager Chronic Diseases.

Functieomschrijving

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Faculteit Health Medicine and Life sciences van de Universiteit Maastricht zijn wij op zoek naar 1 promovendus (1.0fte) die uiterlijk 1 maart 2019 (indien mogelijk eerder) kan starten op het project E-manager Chronic Diseases.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Steeds meer mensen krijgen te kampen met één of meerdere chronische aandoeningen, zoals COPD, astma, diabetes mellitus type 2 of hartfalen. Deze aandoeningen hebben een grote impact op het leven van de persoon en beïnvloeden vaak het functioneren en de kwaliteit van leven. Het belangrijkste kenmerk van een chronische aandoening is dat de ziekte niet meer overgaat. Het doel van de behandeling verschuift dan van ‘genezing’ naar een ‘zo laag mogelijk ervaren ziektelast’. De patiënt moet aanpassingen doen in zijn leven en leren omgaan met de ziekte. De tijd die de patiënt bij de zorgverlener in de spreekkamer doorbrengt is minimaal, wat impliceert dat de patiënt dus voornamelijk zelf verantwoordelijk is voor het managen van zijn aandoening(en). Om de patiënt hierbij te faciliteren heeft hij ondersteuning nodig, die in het huidige project vormgegeven is als een E-manager. De E-manager bestaat grofweg uit 2 onderdelen: (1) de Ziektelastmeter die gebruikt wordt in het consult met de zorgverlener en (2) een E-supporter die de patiënt thuis ondersteuning biedt. Op deze manier kan de patiënt thuis verder met wat in het consult besproken en afgesproken is. In een voorgaand project is een Ziektelastmeter voor COPD ontwikkeld, die reeds geïmplementeerd wordt in de dagelijkse COPD zorg. Op dit moment loopt een traject waarbij de Ziektelastmeter wordt uitgebreid naar astma en diabetes mellitus type 2 en waarbij de E-supporter wordt ontwikkeld. Hier werken reeds 2 promovendi aan bij de Universiteit Maastricht en 1 bij de Universiteit Twente. De huidige vacature is gericht op een promovendus die aan wil sluiten bij de 2 andere promovendi in Maastricht om de ontwikkeling van een ziektelastmeter voor hartfalen te onderzoeken.  Naast de ontwikkeling van het instrument zullen de implementatie, de effectiviteit en de doelmatigheid van de E-manager worden geëvalueerd.

Keywords in dit project zijn: zelfmanagement – Ehealth – gezamenlijke besluitvorming – ervaren ziektelast 

Voor dit project zijn wij dus op zoek naar een promovendus die samen met de andere 2 promovendi in Maastricht gaat werken aan de ontwikkeling en evaluatie van de E-manager. Standplaats van het onderzoek is Maastricht. Het onderzoek dient binnen 4 jaar te resulteren in een proefschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor de periode van 4 jaar bij de School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute met als thuisbasis de vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Het salaris bedraagt € 2325 bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2972 bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal promovendi, bij een fulltime dienstverband.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM.

Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl, onder Support/UM-medewerkers/Arbeidsvoorwaarden 

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

Afdeling

CAPHRI

Het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) is de grootste van zes schools binnen de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences dat onderdeel is van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+).

CAPHRI verricht kwalitatief, multidisciplinair onderzoek naar zorgvraagstukken en volksgezondheid. De focus ligt op interventies binnen de zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot revalidatie en ouderenzorg. Onderzoek dat ten dienste staat van de samenleving heeft onze hoogste prioriteit. Als academische partner investeren we in samenwerkingsverbanden met lokale zorgorganisaties in de provincie Limburg. Transdisciplinair onderzoek voortkomend uit samenwerking met institutionele, regionale en internationale partners is onze kracht. CAPHRI trekt topwetenschappers uit de hele wereld aan en biedt een uitgebreid PhD-programma voor jonge getalenteerde onderzoekers aan.

www.caphri.nl

Specificaties

  • Promotieplaatsen
  • Gezondheid
  • 36—40 uur per week
  • €2325—€2972 per maand
  • AT2019.003

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Minderbroedersberg 4, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps