Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

Over het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.Het NIVEL had in 2010 een omzet van ruim 13 miljoen Euro. Ongeveer 6 miljoen daarvan was als instellingssubsidie (inclusief in 2010 toegevoegde projecten) afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het meeste onderzoek vindt plaats met projectsubsidies. Bij het NIVEL werken ongeveer 185 mensen. Een groot deel daarvan is onderzoeker.  


NIVEL-onderzoek

Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. Het NIVEL onderzoekt ook de Europese gezondheidszorg. NIVEL-onderzoek is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar en beleidsrelevant. Het onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.

Het NIVEL streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle rapporten van het NIVEL zijn openbaar. Het NIVEL kent een publicatieplicht. 


Lees/bekijk ook:

Kwaliteit


Het NIVEL streeft expliciet naar optimale maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit van haar onderzoek. Het NIVEL is met ingang van december 2001 volledig ISO-9001:2008-gecertificeerd. 
De wetenschappelijke kwaliteit van NIVEL-onderzoek werd in december 2010 door een externe commissie van vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland beoordeeld als zeer goed tot excellent.

Onderzoekspartners

Het NIVEL is 'Collaborating Centre' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bestudeert als zodanig de ontwikkelingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg elders in Europa. Op het gebied van onderzoek naar de eerste lijns gezondheidszorg is het NIVEL het enige instituut in de Europese regio.

Het NIVEL neemt deel aan twee KNAW-erkende onderzoeksscholen: CARE met de universiteiten in Maastricht, Amsterdam (VU) en Nijmegen, en 'Psychology and Health' (met de universiteiten in Utrecht, Leiden en Tilburg). Een aantal stafleden van het NIVEL bekleedt een hoogleraarschap aan een universiteit.

Nivel introductiefilm

Locatie

Otterstraat 118 – 124, 3513 CR, Utrecht

Bekijk op Google Maps