Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

Nivel-onderzoek

Nivel-onderzoek
Het Nivel onderzoekt de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg, en het eraan gerelateerde sociale domein. Binnen onze onderzoeksdomeinen (patiënten, zorgprofessionals en –organisaties, en gezondheidszorgsysteem) zijn er elf themagebieden. Deze themagebieden beschrijven we in het onderzoeksprogramma 2018-2021. Daarin staat informatie over onze onderzoeksplannen, onze motivatie en een specifieke beschrijving van onze thema’s, bestaande kennislacunes, kernvragen voor de toekomst en de verbinding die wij maken tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Hoe bewaken we de kwaliteit van onze onderzoeken?
De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek. Zo onderschrijft het Nivel de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze code is met ingang van 1 december 2018 op het onderzoek van het Nivel van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan valt onder de Nivel gedragscode wetenschapsbeoefening.
We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Het Nivel kent een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om de kwaliteit daarvan te verhogen en goed onderzoek te stimuleren.

ISO certificering
Het Nivel is sinds 1999 gecertificeerd volgens de ISO-9001 normen. Dat betekent dat wij als instituut voldoen aan een aantal kwaliteitseisen ten aanzien van onze kernprocessen, de organisatie, de mensen in de organisatie en de partners. Elk jaar worden we daarvoor beoordeeld door middel van een externe audit.

Meer weten? Ga dan naar onze website. 

Sociale media
Volg  het Nivel op sociale media:

Meer over ons

Locatie

Otterstraat 118 – 124, 3513 CR, Utrecht

Bekijk op Google Maps