Radboud Universiteit

Iedereen telt mee

Openstaan voor verschillen en respect hebben voor elkaar. De Radboud Universiteit is altijd al een vrijgevochten universiteit geweest. Onze universiteit is in 1923 opgericht voor de emancipatie van de katholieken in Nederland en streeft ook vandaag de dag nog naar gelijkheid. Studenten en medewerkers vanuit verschillende achtergronden, landen en culturen zijn welkom.

Diversiteit op de campus!

Als we zoeken naar de oplossingen van morgen, dan vraagt dit van ons om vandaag over grenzen te kijken. Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie. Daarom streven we als universiteit naar inclusiviteit en diversiteit van onze medewerkers. Zo doen we er alles aan om mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten, in alle posities te benoemen en te behouden. En zorgen we bijvoorbeeld voor goede ondersteuning en ontvangst van nieuwe internationale medewerkers. Onze tweetalige campus en onze extra aandacht voor interculturele communicatie zorgen ervoor dat veel medewerkers uit het buitenland zich snel thuis voelen op onze universiteit.